Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Ba 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,31-47