Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Ba 29 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 5, 17-30