Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 26 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 9,1-41