Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 24 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28-34