Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Ba 23 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,14-23