Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 19 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 4,5-42