Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 17 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-46