Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Ba 15 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28