Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Ba 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,1-12