Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Ba 11 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48