Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 10 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 20-26