Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Ba 8 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,29-32