Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Mt 4, 1-11