Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Ba 4 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32