Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 3 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-15