Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Ba 2 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,22-25