Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười 19 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,8-12