Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Tư 22 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
22
 
23
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,1-10
24
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,22-30
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,44-50
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-6
28
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14