Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Giêng 21 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
21
 
22
23
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,31-35
24
25
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,1-9
27
(All day)
Lời Chúa
Mc 4,35-41