Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Tư 24 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
22
 
23
 
24
 
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,44-50
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-6
28
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14