Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Mười Một 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
44
 
 
 
 
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,37-40
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,1.7-11
45
4
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28b-34
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,12-14
6
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,15-24
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,25-33
8
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-10
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,9-15
46
11
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,38-44
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,7-10
14
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,11-19
15
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,20-25
16
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,26-37
17
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,1-8
47
18
(All day)
Lời Chúa
Mc 13,24-32
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,35-43
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,1-10
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,41-44
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,45-48
48
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 18,33b-37
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,1-4
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,5-11
28
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 12-19
29
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 20-28