Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Mười Một 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
44
 
 
 
45
5
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,1-12
6
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,12-14
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,15-24
8
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,25-33
46
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,1-13
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,1-6
14
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,7-10
47
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,35-43
48
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,1-4
28
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,5-11
29
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,12-19