Lịch mục vụ của Đức Cha Phêrô

Week of Tháng Sáu 11 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17