Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô |

Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô

Week of Tháng Sáu 17 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23