Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô |

Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô

Week of Tháng Sáu 10 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16