Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô |

Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô

Week of Tháng Năm 27 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2