Thanh Sinh Công

Giới thiệu: 

THANH SINH CÔNG

Nguồn gốc

Năm 1920, giữa hoàn cảnh thả lỏng và đời sống phóng túng của giới học sinh sinh viên, Đức Hồng y Cardjin, người Bỉ, đã tổ chức một phong trào với tên Thanh Sinh Công (tên gọi tắt của những chữ “Thanh Niên, Sinh Viên Học Sinh, Công Giáo) nhằm đưa giới sinh viên, học sinh về với Đức Kitô, sống tinh thần Phúc Âm. Phong trào này dần dần lan sang Pháp và các nước khác.

Giống với hoàn cảnh chiến tranh ở Âu Mỹ thời đó, tại Việt Nam, sinh viên, học sinh cũng bị mất thăng bằng và xáo trộn. Vì thế, phong trào Thanh Sinh Công Việt Nam đã có mặt.

Từ năm 1937, các sư huynh La San đã thành lập và phát triển phong trào tại hầu hết các trường do các sư huynh điều khiển.

Tôn chỉ

Tôn chỉ của phong trào Thanh Sinh Công là Kitô giáo hoá mội trường học đường, đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống sinh viên, học sinh, tức là xây dựng một thế hệ trẻ biết yêu chân-thiện-mỹ vì Thiên Chúa.

Mục đích và phương hướng

- Làm cho thanh sinh ý thức được ơn gọi riêng của mình và những vấn đề cá biệt của giới mình trong ánh sáng đức tin.

- Phát triển ý thức trách nhiệm tông đồ của họ trong môi trường sống.

- Đem Phúc Âm vào đời tư cũng như vào toàn thể môi trường học đường.

- Hoạt động để cải tạo, thánh hoá môi trường học đường.

Đường lối hoạt động

Thanh Sinh Công (TSC) hoạt động theo phương pháp “xem - xét - làm” và đường lối sau:

- Vâng phục hàng giáo phẩm.

- Luôn luôn kết hiệp với Chúa Kitô.

- Hoạt động nhằm vào tầng lớp sinh viên, học sinh, quyết tâm làm cho tầng lớp này chuyển mình đi vào tinh thần Phúc Âm.

- Mọi hoạt động TSC đều phải được tổ chức trên bình diện môi trường.

- Phải luôn đồng hành tham gia mọi hình thức sinh hoạt có liên quan đến giới sinh viên, học sinh hầu có thể đóng vai trò là “Men trong bột” của mình.

- Hoạt động với và cho giới học sinh, sinh viên theo phương pháp của phong trào.

Tinh thần phong trào

Phong trào đã hiện diện trên khắp lãnh thổ: 12 liên đoàn, khoảng 100 đoàn (tại 35 tỉnh) với số đoàn viên khoảng 4.500.

Những hoạt động phong trào

- Ngày 20/01/1964, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhóm họp tại Đà Lạt và quyết định chấp nhận TSC là phong trào hoạt động tông đồ có tính cách toàn quốc cho giới học sinh, sinh viên.

- Sau năm 1975, có những chỉnh đốn cho phù hợp với tình hình sinh viên, học sinh, hiện nay.

Địa chỉ liên lạc

C/O: Anh Nguyễn Trí Dũng
Xí nghiệp Hương Mới, số 122/1 Trần Đình Xu, Q1, TP.HCM.

Địa điểm họp điều hành

La San Taberd, 20A Lý Tự Trọng, Q.1, TP.

HCM.

Người phụ trách tại TGP.TPHCM

- Linh mục đồng hành: Giuse T. Trần Anh ThụPhụ trách: 
Giuse Vũ Đức Hậu