Học Viện Mục Vụ TGP

Giới thiệu: 

ĐỊA CHỈ:
6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT chung: 08 3910 5693

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Năm sinh: 1954
Năm thụ phong Lm: 1985
Trưởng ban Giáo lý
Giám đốc TTMV
Linh Mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng
Năm sinh: 1964
Năm thụ phong Lm: 1999
Phó Giám đốc TTMV
 
Linh Mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
Năm sinh: 1961
Năm thụ phong Lm: 1992
Giám học
Trưởng ban Mục vụ Liên Tôn
Linh Mục Rôcô Nguyễn Kim Duy
Năm sinh: 1954
Năm thụ phong Lm: 2000
Trưởng ban Mục vụ Thánh Nhạc
Tổng quản lý TTMV
Linh Mục Giuse Vũ Hữu Hiền
Năm sinh: 1954
Năm thụ phong Lm: 1990
Trưởng ban Mục vụ Truyền Thông
Linh Mục Giuse Đặng Chí Lĩnh
Năm sinh: 1969
Năm thụ phong Lm: 2001
Trưởng ban Mục vụ Ơn Gọi

Linh Mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa
Năm sinh: 1971
Năm thụ phong Lm: 2003

Đặc trách Chủng sinh Dự bị

Linh Mục Phêrô Phạm Quang Ân
Năm sinh: 1975
Năm thụ phong Lm: 2011

Đặc trách Chủng sinh Dự bị

Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ
Năm sinh:
Năm thụ phong Lm:
Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Toàn
Năm sinh: 1957
Năm thụ phong Lm: 1992
Linh Mục Phêrô Hoàng Đình Thành
Năm sinh: 1965
Năm thụ phong Lm: 1999

Cập nhật theo sổ tay: Tháng 10/2016

Email: 
ttmucvusaigon [at] gmail [dot] com