Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM

Giới thiệu: 
Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Lm. Gioan Bt. Huỳnh Công Minh
Lm. Giuse Vũ Minh Nghiệp
Lm. Tôma Vũ Quang Trung, S.J.
Lm. Gioan Bùi Thái Sơn
Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Lm. Gioakim Trần Văn Hương
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Tổng Đại Diện
Đại diện Giám mục, Quản đốc Nhà thờ Chính Toà
Đại diện Giám mục, Đặc trách linh mục đoàn
Đại diện Giám mục, Đặc trách tu sĩ
Đại diện Tư pháp
Chưởng Ấn Toà Giám mục, Thư ký của ĐTGM
Giám đốc Đại Chủng viện
Giám đốc Trung tâm Mục vụ
Thư ký Hội đồng Giám mục VN
Lm. Giuse Trịnh Văn Viễn
Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang
Lm. Phanxicô X. Lê Văn Nhạc
Lm. Đa Minh Nguyễn Đình Tân
Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng
Lm. Michael Nguyễn Văn Lộc
Lm. Giuse Phạm Bá Lãm
Lm. Gioan Bt. Võ Văn Ánh
Lm. Phanxicô Ass. Lê Quang Đăng
Lm. Aloisiô Lê Văn Liêu
Lm. Gioan B. Phạm Văn Hợp
Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên
Lm. Đa Minh Đinh Ngọc Lễ
Hạt trưởng hạt Bình An
Hạt trưởng hạt Chí Hoà, Ban tư vấn của ĐTGM
Hạt trưởng hạt Sài Gòn-Chợ Quán, Ban tư vấn của ĐTGM
Hạt trưởng hạt Gia Định
Hạt trưởng hạt Gò Vấp
Hạt trưởng hạt Hóc Môn, Ban tư vấn của ĐTGM
Hạt trưởng hạt Phú Nhuận
Hạt trưởng hạt Phú Thọ
Hạt trưởng hạt Tân Định
Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì
Hạt trưởng hạt Thủ Đức
Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm
Hạt trưởng hạt Xóm Chiếu, Ban tư vấn của ĐTGM
Hạt trưởng hạt Xóm Mới
Lm. Phêrô Kiều Công Tùng
Lm. Rôcô Nguyễn Kim Duy
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Lm. Giuse Đỗ Quang Khang
Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn
Lm. Gioan Lê Quang Việt
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ
Lm. Đa Minh Trương Kim Hương
Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh
Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên
Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng
Lm. Phaolô Phạm Trung Dong
Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
Lm. Giuse Lê Quốc Thăng
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
Trưởng Ban Mục vụ Phụng tự
Trưởng Ban Mục vụ Thánh nhạc
Trưởng Ban Mục vụ Giáo lý
Trưởng ban Mục vụ Kinh Thánh  
Trưởng Ban Mục vụ Thiếu nhi
Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ
Trưởng Ban Mục vụ Gia đình
Ban Tương trợ Linh mục (Đặc trách các LM còn phục vụ)
Ban Tương trợ Linh mục (Đặc trách các LM hưu và Nhà hưu)
Trưởng Ban Mục vụ Ơn gọi
Trưởng Ban Mục vụ Truyền giáo
Trưởng Ban Caritas Giáo Phận
Trưởng Ban Mục vụ Di dân
Trưởng Ban Mục vụ Liên Tôn
Trưởng Ban Mục vụ Truyền thông
Trưởng Ban Công lý và Hoà Bình
Trưởng Ban Mục vụ Văn Hoá 
 
Địa chỉ: 
180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Email: 
tgmsaigon [at] vnn [dot] vn