Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM

Giới thiệu: 
Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ

ĐGM. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Lm. Giuse Vũ Minh Nghiệp
Lm. Giuse Bùi Công Trác
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Lm. Phanxicô X. Lê Văn Nhạc
Lm. Tôma Vũ Quang Trung, S.J.
Lm. Gioan Bùi Thái Sơn
Lm. Phêrô Kiều Công Tùng
Lm. Giuse Phạm Bá Lãm
Lm. Giuse Lê Quốc Thăng
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Lm. Clementê Lê Minh Trung

Giám Mục Phụ tá
Tổng Đại Diện
Đặc trách linh mục đoàn
Giám đốc Đại Chủng viện
Giám đốc Trung tâm Mục vụ
Chủ tịch Hội Đồng Linh Mục
Đặc trách tu sĩ
Đại diện Tư pháp
Chưởng Ấn Toà Giám mục

Trưởng ban thường vụ HĐMVGP

Thư ký ban thường vụ HĐMVGP
Thư ký Hội đồng Giám mục VN
Thủ quỹ ban thường vụ HĐMVGP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang
Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang
Lm. Emest Nguyễn Văn Hưởng
Lm. Giuse M Phạm Hồng Thái
Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Lm. Giuse Phạm Bá Lãm
Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Lm. Phaolô Phạm Trung Dong
Lm. Gioakim Trần Văn Hương
Lm. Gioan B. Phạm Văn Hợp
Lm. Giuse M. Đoàn Văn Thịnh
Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng
Hạt trưởng hạt Bình An
Hạt trưởng hạt Chí Hoà
Hạt trưởng hạt Sài Gòn-Chợ Quán
Hạt trưởng hạt Gia Định
Hạt trưởng hạt Gò Vấp
Hạt trưởng hạt Hóc Môn
Hạt trưởng hạt Phú Nhuận
Hạt trưởng hạt Phú Thọ
Hạt trưởng hạt Tân Định
Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì
Hạt trưởng hạt Thủ Đức
Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm
Hạt trưởng hạt Xóm Chiếu
Hạt trưởng hạt Xóm Mới
Lm. Phêrô Kiều Công Tùng
Lm. Rôcô Nguyễn Kim Duy
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Lm. Giuse Đỗ Quang Khang
Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn
Lm. Gioan Lê Quang Việt
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh
Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên
Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng
Lm. Phaolô Phạm Trung Dong
Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
Lm. Giuse Lê Quốc Thăng
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ
Lm. Clementê Lê Minh Trung
Trưởng Ban Mục vụ Phụng tự
Trưởng Ban Mục vụ Thánh nhạc
Trưởng Ban Mục vụ Giáo lý Công Giáo
Trưởng ban Mục vụ Kinh Thánh  
Trưởng Ban Mục vụ Thiếu nhi
Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ
Trưởng Ban Mục vụ Gia đình
Trưởng Ban Mục vụ Ơn gọi
Trưởng Ban Mục vụ Loan báo Tin Mừng
Trưởng Ban Caritas Giáo Phận
Trưởng Ban Mục vụ Di dân
Trưởng Ban Mục vụ Liên Tôn
Trưởng Ban Mục vụ Truyền thông
Trưởng Ban Công lý và Hoà Bình
Trưởng Ban Mục vụ Văn Hoá 
Trưởng ban tương trợ LM giáo xứ
Phụ trách nhà hưu dưỡng Chí Hòa
 
Cập nhận theo dữ liệu VPTGM: Tháng 10/2016
Địa chỉ: 
180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Email: 
tgmsaigon [at] vnn [dot] vn