Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM

Giới thiệu: 

 


Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM

 

HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ

 
ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Lm. Gioan B. Huỳnh Công Minh
Lm. Giuse Vũ Minh Nghiệp
Lm. Gioan B. Võ Văn Ánh
Lm. Phanxicô X. Huỳnh Hữu Đặng
Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân
Lm. Gioan Bùi Thái Sơn

Giám mục Phụ tá
 


Tổng Đại Diện


 


Đặc trách linh mục


 


  Đặc trách giáo dân, Hạt trưởng hạt Tân Định


 


Văn phòng Toà Tổng Giám Mục


 


Văn phòng Toà Tổng Giám Mục


Đại diện Tư pháp


 
 
 

Lm. Giuse Trịnh Văn Viễn

 

Lm. Giuse M. Đoàn Văn Thịnh

 

Lm. Phanxicô X. Lê Văn Nhạc

 

Lm. Đa Minh Nguyễn Đình Tân

 

Lm. Tôma Nguyễn Văn Khiêm

 

Lm. Antôn Phạm Gia Thuấn

 

Lm. Michael Nguyễn Văn Lộc

 

Lm. Giuse Phạm Bá Lãm

 

Lm. Gioan B. Đoàn Vĩnh Phúc

 

Lm. Aloisiô Lê Văn Liêu

 

Lm. Gioan B. Phạm Văn Hợp

 

Lm. Ignatiô Nguyễn Thới Hoà

Lm. Đa Minh Đinh Ngọc Lễ


 


Hạt trưởng hạt Bình An


 


Hạt trưởng hạt Chí Hoà


 


Hạt trưởng hạt Sài Gòn-Chợ Quán


 


Hạt trưởng hạt Gia Định


 


Hạt trưởng hạt Gò Vấp


 


Hạt trưởng hạt Hóc Môn


 


Hạt trưởng hạt Phú Nhuận


 


Hạt trưởng hạt Phú Thọ


 


Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì


 


Hạt trưởng hạt Thủ Đức


 


Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm


 


Hạt trưởng hạt Xóm Chiếu


Hạt trưởng hạt Xóm Mới


 

 

Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

 

Lm. Rôcô Nguyễn Kim Duy

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
 

Lm. Giuse Đỗ Quang Khang

 

Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn

 

Lm. Gioan Lê Quang Việt

 

Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn

 

Lm. Đa Minh Trương Kim Hương

 

Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh

 

Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên

 

Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng

 

Lm. Phaolô Phạm Trung Dong

 

Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

 

Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

Lm. Giuse Lê Quốc Thăng
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết


Trưởng Ban Mục vụ Phụng tự
Trưởng Ban Mục vụ Thánh nhạc
Trưởng Ban Mục vụ Giáo lý
Trưởng ban Mục vụ Kinh Thánh  
Trưởng Ban Mục vụ Thiếu nhi
Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ
Trưởng Ban Mục vụ Gia đình
Trưởng Ban Tương trợ Linh mục
Trưởng Ban Mục vụ Ơn gọi
Trưởng Ban Mục vụ Truyền giáo
Trưởng Ban Caritas Giáo Phận
Trưởng Ban Mục vụ Di dân
Trưởng Ban Mục vụ Liên Tôn
Trưởng Ban Mục vụ Truyền thông
Trưởng Ban Công lý và Hoà Bình
Trưởng Ban Mục vụ Văn Hoá 

 

 

Địa chỉ: 
180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Email: 
tgmsaigon [at] vnn [dot] vn