Tìm hiểu từ vựng Công Giáo

Lòng thương xót của Chúa

Tại Sài Gòn tên gọi “Lòng thương xót Chúa” phổ biến hơn, nhưng cuốn “Những ngày lễ Công giáo” của Giáo phận Sài Gòn thì ghi là “Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Giáo Hoàng, Giáo Tông, Giáo Chủ?

Sau năm 1975, báo chí bắt đầu gọi vị đứng đầu Giáo Hội hoàn vũ là giáo chủ hay đức giáo chủ chứ không còn gọi như trước là ĐGH hay đức giáo tông.

Công Giáo & Thiên Chúa Giáo

Đài Loan dùng thuật từ “Thiên Chủ Giáo”, Việt Nam dùng “Công Giáo” để xưng cùng một Giáo Hội. Ở đây chúng ta thử xem xét hai tên gọi Công Giáo và Thiên Chủ (Chúa) Giáo có khác biệt gì? 

Người hay Ngài?

“Người, tức là đàn ông hay đàn bà. Loài người ta: Loài người. Mấy người: Bao nhiêu người. Người: Người ấy; lối nói cách tôn kính, nhưng chỉ nói cho con người”.

Khổ chế?

Giáo dân thường nghĩ giữ chay là phải ăn kiêng, việc làm khắc khổ này trong thuật từ cổ gọi là khổ chế. Vậy khổ chế là gì?

 

Đức Mẹ Sầu Bi

Thứ Sáu Tuần Thánh khi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nghĩ đến Đức Mẹ Sầu Bi. Cũng có một lễ dành cho tước hiệu này vào ngày 15/9, sau lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Công phúc, công trạng?

Các thuật ngữ này đều được cấu trúc theo phép “nhân hóa”: nhân hóa Thiên Chúa, tức là quan niệm Thiên Chúa xử thế như con người

Linh mục?

Thuật từ “linh mục” sát nghĩa với từ Latin “pastor” (vị mục tử) và phần nào hàm nghĩa “presbyteros” (trưởng lão, người lãnh đạo cộng đoàn) là những từ thiên về ý nghĩa quản trị - mục vụ