Tìm hiểu từ vựng Công Giáo

Mặc khải, mạc khải

Nên dùng từ "mặc khải" hay "mạc khải"? Hiện nay có nhiều ý kiến tranh luận về hai từ ngữ này. Xin trân trọng giới thiệu bài viết trình bày về hai đặc ngữ trên.

Tín nghĩa

Xem ra đời sống vật chất càng tiến bộ, thì nền đạo đức và quan hệ giữa người với người càng xấu đi. Nhất là làm cho mọi người mất niềm tin với nhau. Nên chữ “tín” rất quan trọng. Đặc biệt là tín nghĩa.

Thể hiện, thực hiện

Sau Công Đồng Vatican II, ở Việt Nam Kinh Lạy Cha được dịch lại, trong đó lời nguyện thứ ba: “Vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy” được sửa lại là: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Vạ tuyệt thông là gì?

Sau những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc, Toà Thánh công bố những người chịu chức giám mục như vậy đã mắc vạ tuyệt thông. Nhiều người hỏi vạ tuyệt thông là gì?

Văn hóa, văn minh

Tôi nghĩ, hai câu hỏi của giáo lý viên này cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai thuật từ văn hoá và văn minh và các cụm từ vừa nói trên.

Viên mãn – tròn đầy

Nhiều nơi thay vì đọc “Chân Lý tròn đầy”, thì đọc là “Chân Lý tràn đầy”. Tôi nghĩ là vì tròn đầy dịch nghĩa của hai chữ Hán viên mãn. Vậy, tròn đầy và viên mãn có nghĩa gì?

Thiên tính, thần tính

Thuật từ thần tính và thiên tính được sử dụng với ý nghĩa tôn giáo nêu trên rất là thích hợp, vì trong tiếng Việt, có trường hợp như từ thần minh vừa có nghĩa là vị thần vừa có nghĩa là tinh thần con người.

Canh tân - đổi mới

Canh tân và đổi mới là gì? Canh tân và đổi mới có giống nhau không? Đâu là “canh tân” hay “đổi mới” của người Kitô hữu?

 

Thưa “các” quý vị?

Chữ “các” và thuật từ “quý vị” rất quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chúng ta thử xem lại ý nghĩa và cách sử dụng của chúng.

 

Thống hối

Trong bài tìm hiểu về thuật từ sám hối kỳ trước, chúng tôi nhận thấy thuật từ này có nguồn gốc từ Phật Giáo, nội dung trong nhà Phật khác với quan niệm của Công Giáo về “sám hối”.