Tìm hiểu từ vựng Công Giáo

Từ vựng Công Giáo: "Chức" hay "tác vụ"?

Nhiều người trong giới truyền thông thích dùng “trao tác vụ ...” hơn là “truyền chức...”. Vậy, “phó tế” và “linh mục” là tác vụ hay chức?

Đồng tế, Concelebration

Concelebration hiểu cho đúng là "đồng cử hành" và trong trường hợp đồng cử hành Thánh lễ thì gọi tắt là "đồng tế".

Tìm hiểu ý nghĩa chữ "Tâm"

Văn hoá Đông Tây tuy có nhiều khác biệt, nhưng đều lấy “tâm” diễn tả tình cảm của con người. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của chữ “tâm”.

Tìm hiểu từ: Chất vấn

Bản dịch Bộ Giáo Luật tiếng Việt của HĐGM Việt Nam và của Đức Ông Nguyễn Văn Phương dùng thuật từ chất vấn để dịch từ interpellatio thì rất là chính xác.

Giữ chay và ăn chay

“Giữ chay” và “ăn chay” hai thuật từ này dùng rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, mà chúng ta ít để ý đến ý nghĩa khác biệt của nó. Vậy chúng ta tìm hiểu xem hai thuật từ này đồng nghĩa hay khác nghĩa.

Sám hối

Trong Công giáo, sám hối không phải là sự tự cứu thoát mình, mà là một tác động hỗ tương giữa Thiên Chúa và tội nhân: Ơn Chúa kêu gọi và tội nhân thật tình đáp lại. Tình thương Chúa đã thắng tội lỗi.

Chay tịnh hay trai tịnh?

Có người hỏi tôi tại sao có người nói “trai tịnh”, có người lại nói là “chay tịnh”. Vậy từ nào đúng hơn? Trước khi trả lời, chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này.

Bình an, hoà bình

Người ta nói: Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình, giải Nobel Hoà Bình..., chứ không nói: Uỷ Ban Công Lý và Bình An, giải Nobel Bình An... Vậy hoà bình và bình an trong tiếng Việt có gì khác biệt nhau?

Hiền sĩ, đạo sĩ, ba Vua?

Các bản dịch Thánh Kinh tiếng Việt về sau dịch danh xưng “ba vua” khác nhau. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của từ gốc Latin “magi” và tìm hiểu xem cách dịch nào tốt hơn.

Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh tiếng Latin là Nativitas Domini (Sinh nhật của Chúa [1]), tiếng Anh là Christmas (do chữ “Christ’s Mass” nghĩa là Thánh lễ của Đức Kitô), tiếng Hoa gọi là Thánh Đản Tiết