Tìm hiểu từ vựng Công Giáo

Từ vựng Công Giáo: An nghỉ trong Chúa

Các bản cáo phó có nhiều thay đổi, nhưng cũng cần chú ý đến tính tổng thể. Nếu thấy người khác dùng một câu nào hay, rồi cứ thế mà đưa vào, vô tình làm sai lệch ý nghĩa.

Từ vựng Công Giáo: Môi Côi? Môi Khôi? Văn Côi? Mân Côi? Mai Khôi? Mai Côi?

Một số từ ngữ tôn giáo đôi khi chưa được sử dụng đúng hoặc bị dùng sai âm. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu thêm.

Từ vựng Công Giáo: Emeritus - Danh dự? Cựu? Nguyên?

Hiện nay nhiều bản tin tiếng Việt vẫn gọi ĐTC Bênêđictô là “Giáo hoàng danh dự”, dịch từ danh hiệu “Pope Emeritus”. Tuy nhiên, cũng có người dịch là cựu hay nguyên giáo hoàng.

Từ vựng Công Giáo: "Cơ mật viện" Conclave hay Consistorium?

Cuộc họp các Hồng Y để bầu cử Đức Giáo Tông tiếng Latinh gọi là conclave. Cuộc họp các Hồng Y do Đức Giáo Tông triệu tập gọi là consistorium.

Tin - tín

Qua Tự Sắc “Porta Fidei”, Đức Giáo Tông đã tuyên bố mở Năm Đức Tin từ ngày 11-10-2012 đến 24-11-2013, và muốn chúng ta đào sâu Đức Tin trong Năm Đức Tin. Vậy tin là gì?

Từ vựng Công Giáo: Cô hồn - Linh hồn mồ côi

Hai khái niệm cô hồn (linh hồn người chết lẻ loi, không ai cúng vái) và linh hồn mồ côi (linh hồn bị thân nhân quên lãng) đều gợi lên ý tưởng đơn độc, cô quả, khốn khổ, cần sự giúp đỡ.

Từ vựng Công Giáo: Giáo Hoàng - Giáo Chủ - Giáo Tông

Vì thuật từ Giáo Tông ngoài nghĩa người đứng đầu, còn mang tính cách tông truyền nữa, cho nên thuật từ Giáo Tông thích hợp với vai trò vị lãnh đạo của Giáo Hội hơn cả.

Từ vựng Công Giáo: ĐỨC

Mục từ riêng về chữ "Đức", vừa ghi lại những chi tiết đã có về nghĩa Nôm, vừa bổ sung thêm về nghĩa Hán cho hoàn chỉnh trong một bài viết, hy vọng đáp ứng được sự quan tâm của mọi giới.

Từ vựng Công Giáo: Tân Phúc-Âm-hóa hay Tân-Phúc-Âm hóa?

Tự Sắc Porta Fidei công bố khai mạc năm Đức Tin và Sứ điệp Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, cũng nhắc đến tân Phúc Âm hoá.

Từ ngữ: Thiện - Thiền - Đan

Tin Đức Hồng y Paul Shan Kuo-Hsi, S.J., của Đài Loan, được Chúa gọi về ngày 22/08/2012 đã được giới truyền thông các nước loan báo rộng rãi, vì ngài là một người nổi tiếng. Nhưng tên Ngài gây nhiều tranh cãi cho giới truyền thông.