Suy Niệm Lời Chúa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 15 thường niên, năm A

 Mỗi người chúng ta là đất. Hạt giống là lời Chúa trong Thánh Kinh. Tùy vào thái độ của mỗi người nghe, chân thành đón nhận hay lười biếng khước từ, mà Lời Chúa sẽ phát sinh những hoa trái hiệu quả khác nhau.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 15 thường niên A (+video)

Muốn đạt tới Nước Trời nhưng với một giá rẻ mạt. Đức Phaolô VI gọi lối giữ đạo đó là một thứ "Kitô giáo không Thập giá”. Trường hợp người thanh niên giầu có trong Tin Mừng Mathêu là một thí dụ.

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật 15 TN A

Chúa đã đến và gieo giữa lòng thế giới Lời Hằng Sống của Ngài. Nhưng có phải là Lời của Chúa lúc nào cũng đem lại kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước hay không? 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 14 thường niên A

Đức Giê-su ngợi khen Chúa Cha vì đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Người hứa sẽ mặc khải về Chúa Cha và ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người.

Khôn ngoan tìm Nước Trời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/07/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XVII mùa Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 13, 44-52
"Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý." (Mt 13,45)

Con tin Thầy là Ðấng Kitô

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/07/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XVI mùa Thường Niên - Thánh nữ Martha, Lễ nhớ
Lời Chúa: 
Ga 11, 19-27
"Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian" (Mt 11,27)

Bốn thái độ trước Lời Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/07/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13, 18-23
"Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi." (Mt 13,23)

Ơn hiểu biết

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 27/07/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
"Về phần các con, đã được cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết." (Mt 13,11)

Sinh hoa kết quả

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/07/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria
Lời Chúa: 
Mt 13,16-17
"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16)

Thực thi ý Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/07/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 25/7: Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Lời Chúa: 
Mt 20, 20-28
Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49)