Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 10 Thường Niên, năm B (+video)

Chúng con vừa nghe cha đọc cho chúng con nghe một bài Tin Mừng của thánh Marcô. Bài Tin Mừng này dài, gồm tới ba câu chuyện. Cha đố chúng con đó là những câu chuyện gì nào?

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 10 Thường Niên, năm B (+video)

Khi nói như thế Chúa Giêsu không có ý phủ nhận mối giây liên kết máu mủ gia đình với Chúa. Ngược lại nhiều nhà chú giải còn bảo là Chúa muốn đề cao Đức Mẹ.Ví Đức Mẹ làm Mẹ Chúa Giêsu đến hai lần!

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Mình Và Máu Chúa Kitô, năm B (+video)

Vào thế kỷ thứ 8 tại Lucianô nước Ý, một linh mục dòng thánh Basiliô đang khi cử hành thánh lễ, sau khi truyền phép xong, bỗng đâm ra nghi ngờ sự hiện diện của Chúa dưới hình bánh ruợu thì lập tức Phép lạ đã xẩy ra ngay trong tay vị linh mục đó: Bánh trở nên thịt sống và rượu trở nên máu tươi.

Ai là anh em tôi?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 10/06/2018 (All day)
Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 3, 20-35
"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.( MC 3,34 )

Ghi nhớ trong lòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 09/06/2018 (All day)
Thứ Bảy - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ( Lễ nhớ )
Lời Chúa: 
Lc 2,41-52
"Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng." (Lc 2,51)

Sứ mạng cuộc đời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/06/2018 (All day)
Chúa Nhật XII Thường niên B-Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66.80
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh (Lc 1,80)

Anh là Tảng đá

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 29/06/2018 (All day)
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Mt 16,13-19
Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy (Mt 16,18)

Sự lớn mạnh của nước trời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/06/2018 (All day)
Chúa Nhật XI thường niên B
Lời Chúa: 
Mc 4,26-34
Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất (Mc 4,26)

Đức Giêsu kiện toàn lề luật

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 13/06/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,17-19
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật (Mt 5, 17)

Muối và Ánh Sáng

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 12/06/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,13-16
Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5, 13-14)