Suy Niệm Lời Chúa

Ánh sáng cuộc đời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/04/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,16-21
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng (Ga 3, 21)

Rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/04/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng ( K)
Lời Chúa: 
Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật.  (Mc 16,15)

Sự cần thiết phải sinh lại

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 24/04/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,1-8
Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. (Ga 3, 3)

Thấy và Tin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 23/04/2017 (All day)
Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,19-31
Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20,29)

Làm Chứng Về Chúa Phục Sinh

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 22/04/2017 (All day)
Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
(Mc 16, 9-15)
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)

Chúa Phục Sinh Luôn Hiện Diện

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 21/04/2017 (All day)
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,1-14
Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." (Ga 21,6)

Sống Niềm Vui Phục Sinh

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 20/04/2017 (All day)
Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc24,35-48
Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24, 48)

Ngài Đến Và Cùng Đi Với Họ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 19/04/2017 (All day)
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? (Lc 24, 26)

Hai thái độ khác nhau trước biến cố Phục Sinh

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 17/04/2017 (All day)
Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Mt 28, 8-15
Đừng sợ! (Mt 28,10)

Ông đã thấy và đã tin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 16/04/2017 (All day)
Chúa Nhật Thứ I Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,1-9
Ông đã thấy và đã tin (Ga 20,8).