Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba ngày 02.01.2018

Sách Gương Phúc nói: "Thiên Chúa là sự thật đời đời. Ta cũng phải thờ phượng Người một cách thành thật. Một lời nói thật của ta, một hành động của ta để phụng sự lý tưởng cao thượng đều làm sáng danh Chúa.

Hiệp Sống Tin Mừng: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Các mục đồng liền vội vã lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế theo dấu chỉ thiên sứ cho biết và họ đã gặp được Hài Nhi mới sinh, cùng với cha mẹ Người là hai ông bà Giu-se và Ma-ri-a 

Suy niệm Lời Chúa ngày 01.01.2018

Đứng trước những việc mầu nhiệm không thể hiểu, Thánh Luca đã cho chúng ta biết Mẹ “ghi nhớ những kỷ niệm đó và suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất, năm B

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh gia. Sở dĩ Giáo hội đặt lễ Thánh gia này ngay trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh là vì Giáo hội muốn cho chúng ta ý thức được tính cách đặc biệt của vấn đề Gia đình nhất là trong hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay.

Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Đức Mẹ và Thánh Giu-se tuân giữ Luật Thiên Chúa qua việc các ngài đã dâng Hài Nhi Giê-su cho Thiên Chúa trong Đền thờ.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần bát nhật Giáng Sinh

Phải nói câu chuyện cụ già Simêôn được gặp Chúa hôm nay là một câu chuyện thật đẹp trong Tin Mừng. Câu chuyện này xảy ra ngay trong những ngày Chúa Giêsu mới có mặt trên cõi trần gian này.

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần bát nhật Giáng Sinh

Thiên sứ ra đi, gặp ngay người đàn bà góa đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với 4 đứa con còn non dại, rồi trở lại với Đức Ala và tha thiết nài xin Người rút lại lệnh truyền. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh, năm B

Ngài là Đấng giàu có tột đỉnh trong nước trời, nhưng lại chịu trở nên nghèo nàn vô cùng trên trái đất. Ngài nghèo đến nỗi, khi sinh ra, không có chỗ đặt lưng. Phải nằm nhờ trên một máng cỏ trong hang chứa súc vật của một người không quen biết. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng, năm B

Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những bài Tin mừng đẹp nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Thánh Luca đã tế nhị giới thiệu cho chúng ta một nhân vật hết sức quan trọng trong việc Chúa Cứu Thế sinh ra làm con người: Nhân vật ấy chính là Đức Maria, mẹ của chúng ta.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm B

Ông khẳng định “Không phải”. Ông không ảo tưởng. Ông biết mình và biết Đức Giêsu là ai, khi ông nói: “Người sẽ đến sau tôi và tôi không dáng cởi quai dép cho Người”.