Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật 24 thường niên, năm A (+video)

Người tín hữu khi biết Thiên Chúa đối xử tốt lành đối với mình mà còn tới gần anh em mình với tinh thần khắc nghiệt thì họ sẽ đáng sự trừng phạt của Thiên Chúa.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 23 thường niên - Năm A (+video)

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu khuyên mọi người hai điều hết sức cụ thể và rất cần thiết cho cuộc sống của mọi người.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 23 thường niên - Năm A (+video)

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta hai điều: Trước hết là phải biết sửa lỗi cho nhau và thứ hai là phải biết tụ họp lại mà cầu nguyện chung với nhau.

Chúa quan phòng

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 31/12/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Lễ Thánh Gia Thất
Lời Chúa: 
Mt 2,13-15.19-23
Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi. (Mt 2,20)

Sống đẹp lòng Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 30/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 2,36-40
Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)  

Ánh sáng cho dân

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 29/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Lời Chúa: 
Lc 2,22-35
Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. (Lc 2,29)

Thánh Anh Hài

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 28/12/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần I sau Chúa Giáng Sinh, Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
Mt 2,13-18
Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (Mt 2,14)

Lòng yêu mến

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 27/12/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần I sau Chúa Giáng Sinh, T.Gioan Tông Đồ, Thánh Sử
Lời Chúa: 
Ga 20,2-8
Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu. (Ga 20,2)

Bách hại

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/12/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần I sau Lễ Giáng Sinh, T.Stephanô, tử đạo
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,22)

Ngôi Lời giáng sinh

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/12/2017 (All day)
Thứ Hai Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ trọng
Lời Chúa: 
Ga 1,1-18
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1,1)