Suy Niệm Lời Chúa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật III Phục Sinh, năm A

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã hướng dẫn hai môn đệ về đức tin để họ từ tâm trạng chán nản và vấp ngã trước mầu nhiệm thập giá (18 và 21), đã tìm lại được niềm tin yêu vào mầu nhiệm Phục Sinh ...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Phục III Sinh năm A (Ban Phụng Tự)

Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trong lúc họ chán nản, mệt mỏi và lạc hướng; hâm nóng lòng họ nhờ lời Kinh Thánh; và mở mắt họ qua cử chỉ bẻ bánh. 

Bài giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật II Phục Sinh năm A

Cũng một thái độ hiền dịu và đầy lòng yêu thương như lần trước. Không một lời trách móc. Không một cử chỉ khó chịu. Có người bảo Chúa đã phải đầu hàng thái độ cứng lòng tin của ông Tôma.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II Phục Sinh- năm A

Bài Tin Mừng thuật lại hai lần Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ cách nhau một tuần lễ, để chứng minh Người đã từ cõi chết trỗi dậy.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật lễ lá- năm A

Đi Con Đường Giê-su không được dừng lại trong cuộc khải hoàn vào thành Giêrusalem với cành lá, quần áo trải thảm trên đường, và với đám đông hoan hô…

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Biến cố vào Giêrusalem cho thấy giờ của Chúa Kitô đã đến. Ngài sẽ phải bước qua cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự phục sinh cho con người.

Chúng tôi đã thấy Người

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/04/2017 (All day)
Chúa Nhật III Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24, 35) 

Chúa luôn hiện diện

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/04/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Catarina Siêna
Lời Chúa: 
Ga 6,16-21
"Thầy đây mà, đừng sợ! " (Ga 6,20)

Phép lạ từ lòng quảng đại

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/04/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa nhật II Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,1-15
Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." (Ga 6,10)

Hướng nhìn lên cao

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 27/04/2017 (All day)
Thứ Năm sau Chúa nhật II Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 3, 31-36
Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời (Ga 3,36)