Suy Niệm Lời Chúa

Bà đừng khóc nữa !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 19/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên, T.Januariô, GM, tử đạo.
Lời Chúa: 
Lc 7,11-17
Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !" (Lc 7,14)

Tôi không xứng đáng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 18/09/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,1-10
"Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." (Lc 7,9)

Con phải tha mấy lần ?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIV Thường Niên-Năm A
Lời Chúa: 
Mt 18,21-35
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? (Mt 18,21)

Lòng có đầy, thì miệng mới nói ra !

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 16/09/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên, T.Cornêliô, Giáo Hoàng, tử đạo (N)
Lời Chúa: 
Lc 6,43-49
 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Lc 6,45)

Đây là mẹ của anh !

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 15/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên, Đừc Mẹ sầu bi (N)
Lời Chúa: 
Ga 19,25-27
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." (Ga 19,26)

Ai tin thì được sống !

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 14/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên, Lễ Suy tôn Thánh Giá (K)
Lời Chúa: 
Ga 3,13-17
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)

Khốn cho các ngươi !

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 13/09/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXIII Thường NIên
Lời Chúa: 
Lc 6,20-26
"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi." (Lc 6,24)

Người chọn 12 Tông Đồ !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 12/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên, Danh Thánh Đức Maria
Lời Chúa: 
Lc 6,12-19
Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Ngày Sabat: làm điều lành hay dữ ?

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 11/09/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXIII Thường NIên
Lời Chúa: 
Lc 6,6-11
Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?" (Lc 6,9)

Cầm buộc và tháo cởi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 10/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 18,15-20
Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại. (Mt 18,17)