Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Cộng tác

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 29/07/2018 (All day)
Chúa nhật 17 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga. 6, 1-15
"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" (Ga 6,9)

Kiên nhẫn và lạc quan

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 28/07/2018 (All day)
Thứ bảy Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa."

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 13 thường niên, năm B

Lời khẳng định của tác giả sách Khôn ngoan như muốn làm mới lại một chân lý dường như đã trở nên cũ kỹ: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn… Ngài chẳng vui mừng khi người sống phải chết.”

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm B (+video)

Qua hai phép lạ Chúa cho người con gái ông Giairô đã chết được sống lại và người đàn bà bị bệnh loạn huyết suốt 12 năm được khỏi, thánh Marcô muốn chúng ta thấy rằng: cái chết và bệnh tật đang thực sự thống trị trên đời sống của con người. 

Mảnh đất tâm hồn

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 27/07/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,18-23
Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (Mt 13,20)

Người gieo giống lạc quan

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 25/07/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 16 Thường Niên (Lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ)
Lời Chúa: 
Mt 20, 20-28
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục (Mt 13,8)

Thực hành lời Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 24/07/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,46-50
Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." (Mt 12, 49-50)

Dấu lạ và Dấu chỉ

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/07/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,38-42
"Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na." (Mt 12,39)

Chạnh lòng thương

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/07/2018 (All day)
Chúa nhật 16 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Mc 6, 30-34
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)

Nhân từ và kiên nhẫn

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 21/07/2018 (All day)
Thứ bẩy Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,14-21
"Ngài sẽ không cãi vã, không to tiếng... Cây lau bị dập Ngài không đành bẻ gẫy; tim đèn leo lét Ngài chẳng nỡ tắt đi."