Suy Niệm Lời Chúa

Chu toàn bổn phận

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 14/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 17,22-27
"Để khỏi làm gai mắt họ, anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh." (Mt 17,27)

Sống trước sự hiện diện uy quyền của Thiên Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 13/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 14,22-33
Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14,27)

Nếu có lòng tin

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 12/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 17,14-20
"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." (x. Mt 17,20)

Theo Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 11/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên, thánh Clara
Lời Chúa: 
Mt 16,24-28
"Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy?" (Mt 16,24)

Hồng ân đức tin

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 10/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên: Thánh Laurensô
Lời Chúa: 
Ga 12,24-26
"Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời." (Ga 12,25)

Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 09/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Nữ tu.
Lời Chúa: 
Mt 15,21-28
"Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" (Mt 15,22)

Kém tin

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 08/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,22-36
Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" (Mt 14,31)

Hãy cho họ ăn

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 07/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,13-21
Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,16)

Cầu nguyện để biến đổi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 06/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A - Lễ Chúa Hiển Dung
Lời Chúa: 
Mt 17,1-9
"Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trắng tinh như ánh sáng." (Mt 17,2)

Định hướng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 05/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,1-12
"Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng. Và vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên sai người chặt đầu ông Gioan." (Mt 14,5.9-10)