Suy Niệm Lời Chúa

Ánh sáng của Đức Kitô

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 10/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 12, 44-50
"Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta".(Ga 12,44)

Sống tin tưởng vào Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 09/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,22-30
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. (Ga 10,28)

Tiếng gọi trong thinh lặng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 08/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,11-18
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. (Ga 10,14)

Được sống và sống dồi dào

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 07/05/2017 (All day)
Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 10, 1-10
Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)

Bỏ Thầy chúng con biết theo ai

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 06/05/2017 (All day)
Thứ Bảy đầu tháng, tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6, 60-69
Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68)

Để cho thế gian được sống

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 05/05/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,52-59
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời. (Ga 6,54)

Tin thì được...

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 04/05/2017 (All day)
Thứ Năm đầu tháng, tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,44-51
Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. (Ga 6,47)

Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 03/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh - Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 14, 6-14
Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. (Ga 14,8)

Bánh đem lại sự sống

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 02/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,30-35
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35)

Sự sống đời đời

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 01/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,22-29
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. (Ga 6,27)