Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần II Thường niên B

Chúa Giêsu thì luôn có cái nhìn khoan dung trong khi đó thì cái nhìn của những người Luật sĩ và Biệt phái thì quá hẹp hòi. 

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 2 thường niên

Trong Tân Ước, Gioan Tẩy Giả trong sa mạc ăn chay, sống khắc khổ. Chúa Giêsu cũng đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi ra đi rao giảng.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần II TNB

Gioan Tẩy Giả xuất hiện rao giảng về sự Sám Hối. Nhiều người đã tin và tìm đến với Ngài để chịu Phép Rửa. Bất ngờ chính Chúa Giêsu cũng xuất hiện bên giòng sông và xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I TNB

Chúa đã nhìn thấy trong Lêvi có một thiện chí. Ngài đã gọi ông và quả thực Ngài đã không lầm. Cuộc đời sau này của Lêvi – Matthêo cho chúng ta thấy rõ điều đó. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B

An-rê liền đi gặp em là Si-mon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a", rồi dẫn em đến gặp Đức Giê-su.  Đức Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” nghĩa là Đá. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I TNB

Khi Chúa tuyên bố như thế, Chúa biết là đã đụng tới một điểm rất nhạy cảm của Do Thái Giáo, một tôn giáo độc tôn. Dưới mắt của những người Do Thái thì chỉ có Giavê mới là Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B

Chúa đã gọi các ngôn sứ làm sứ giả của Lời, rồi gọi các môn đệ loan báo TM và ngày nay Chúa vẫn gọi chúng ta, mỗi người một cách cộng tác phần mình vào công việc làm chứng...

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần I TNB

Việc Chúa chữa một người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay trước hết là để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia về Đấng Mesia, và do đó nó chứng minh Chúa Giêsu chính là Đấng Mesia.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần I TNB

Tin Mừng hôm nay ghi lại một ngày sống của Chúa. Thánh Marcô như muốn nêu bật hai thời điểm: sáng tinh sương và chiều đến, để gói trọn sinh hoạt của Chúa trong một ngày. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần I TNB

Ngay từ những ngày đầu tiên rao đi giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra là người có uy quyền: uy quyền trong việc giảng dạy, uy quyền trên các tà thần quấy nhiễu và làm hại con người.