Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm B (+video)

Như một mục tử tốt luôn biết lo lắng, bảo vệ cũng như săn sóc cho đoàn chiên thế nào thì Chúa cũng bảo vệ, săn sóc, lo lắng cho những ai biết tin tưởng vào Chúa như thế…và có thể nói là còn hơn thế.

Nước Trời quý giá hơn tất cả

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 01/08/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46
Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng (Mt 13,46)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 15 Thường Niên, năm B (+video)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa sai 12 các tông đồ đi thực tập truyền giáo. Đây là lần thực tập đầu tiên. Cũng có thể coi đây là cuộc thử nghiệm. 

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 15 Thường Niên, năm B (+video)

Chúng con hãy cho mọi người thấy chúng con là những người tốt...tốt như Chúa.  

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm B (+video)

Sau một thời gian lên đường truyền dạo, Chúa Giêsu trở lại thăm nơi mà Ngài đã sống hầu như suốt đời thơ ấu của Ngài. Việc Ngài về Nazareth có tương quan mật thiết với những gì xẩy ra trước đó.  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm B (+video)

Giả như chúng con là Chúa, chúng con có buồn không?  

Theo Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 02/07/2018 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường niên
Lời Chúa: 
Mt 8,18-22
Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." (Mt 8,22)

Chúa Giêsu đi bước trước

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 06/07/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 13 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9,13)

Cơ hội và nguy cơ

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 31/07/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 17 Thường Niên - Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.
Lời Chúa: 
Mt 13,36-43.
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (Mt 13,40)

Sức sống bên trong

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 30/07/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35.
“Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình...  giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột”. (Mt13,31-33).