Suy Niệm Lời Chúa

Để phục vụ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 30/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,32-45
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

Từ bỏ để được gấp trăm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 29/05/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,28-31
Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! (Mt 10, 28)

Khôn ngoan đích thực

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 28/05/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-27
Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)

Cộng tác chứ không ganh tị

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 23/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Mc 9,40)

Làm tôi tớ mọi người

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 22/05/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,30-37
Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người (Mc 9,35)

Bài học đức tin

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 21/05/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 7 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,14-29
Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! (Mc 9,24)

Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 20/05/2018 (All day)
Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Ga 20, 19-23
Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20, 22)

Trung thành theo Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 19/05/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,20-25
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực (Ga 21,24)

Chúa Giêsu cầu cho các tín hữu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 17/05/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,20-26
 Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con (Ga 17, 23)

Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 16/05/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 7 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,11b-19
Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến (Ga 17, 19)