Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần 22 thường niên

Sống trên đời là sống với biết bao chọn lựa, từ những chọn lựa bình thường, đến chọn lựa cao cả như chọn một lý tưởng chẳng hạn.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 22 thường niên B

"Chúa Giêsu nói với dân chúng: tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt là để làm việc đó."  (Lc 4,43).

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần 22 thường niên B

Lời của Thiên Chúa là lời chân thật, nghĩa là luôn được thể hiện bằng hành động và có hiệu quả.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần 22 thường niên B

Ngày Sabat, Chúa vào hội đường, dựa trên doạn sách Isaia để công bố chương trình hành động của Ngài. Đó là mang Tin Mừng ơn cứu độ cho người nghèo khổ.  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B (+video)

Con đừng tập thói làm ngơ trước người nghèo khó ngửa tay xin con; hơn nữa con lại càng không nên bước qua một người mẹ xin ăn cho đứa con của mình. 

Suy niệm Lời Chúa CN tuần 23 thường niên

Không nghe không nói thì chẳng khác gì đóng kín cánh cửa cảm thông, mình không hiểu người mà người cũng không hiểu mình.

Suy niệm Lời Chúa Chủ Nhật tuần 22 thường niên B

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở Hội Thánh: truyền thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết, nhưng không được quên điều cốt tủy của luật Chúa là yêu thương.   

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 21 thường niên

Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những người đã có thì họ lại chịu khó hơn, ngược lại những người không có, thì lại hay lười cho nên khó mà ngóc đầu lên nổi.  

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 21 thường niên

Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong thái độ tin tưởng đợi chờ để được chung hưởng với Ngài niềm vui thiên quốc.

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 21 thường niên

Dụ ngôn về kẻ trộm và người đầy tớ được liên kết với nhau, để nói lên ý nghĩa của quyền bính: quyền bình thiết yếu là để phục vụ.