Suy Niệm Lời Chúa

Danh hiệu Kitô

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 20/05/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,18-21
Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy. (Ga 15,21)

Yêu như Chúa yêu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 19/05/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,12-17
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15,12)

Ở lại trong tình yêu của Thầy

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 18/05/2017 (All day)
Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15, 9-11
"Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, và niềm vui của các con được trọn vẹn." (Ga 15,9.11)

Gắn liền với Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 17/05/2017 (All day)
Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15, 1-8
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái." (Ga 15,5)

Hòa bình Chúa ban

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 16/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,27-31a
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. (Ga 14,27)

Hãy đi...

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 15/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14, 21-26
"Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" (Ga 14,22)

Thầy đi để dọn chỗ cho các con

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 14/05/2017 (All day)
Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,1-12
Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. (Ga 14,12)

Nhìn thấy Chúa trong cuộc sống - Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 13/05/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,7-14
Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga 14,9)

Đường Giêsu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 12/05/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,1-6
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14,6)

Tiếp nối sứ mệnh của Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 11/05/2017 (All day)
Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 13,16-20
Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! (Ga 13,17)