Suy Niệm Lời Chúa

Khôn ngoan đích thực

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 09/12/2016 (All day)
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng năm A
Lời Chúa: 
Mt 11,16-19
Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động (Mt 11,19)

Con đường Nội tâm

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/12/2016 (All day)
Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 3, 1-12
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." (Mt 3, 2)

Đức tin là ánh sáng của tâm hồn

Thứ Sáu Tuần Thứ I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 9,27-31
Các anh tin thế nào thì được như vậy (Mt 9,29)

Người khôn xây nhà trên đá

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 7,21.24-27
Ai nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá (Mt 7, 25)

Quan tâm đến nhu cầu của nhau

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 15,29-37
Đức Giêsu cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông (Mt 15, 36)

Ơn mạc khải cho kẻ bé mọn

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 10,21-24
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, ... vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn (Lc 10,21)

Niềm tin đích thực

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 8,5-11
Tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế (Mt 8,10)

Đứng thẳng và ngẩng đầu

Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 21,25-28.34-36
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc (Lc 21,28)

Tỉnh thức và cầu nguyện

Thứ Bảy Tuần thứ 34 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,34-36
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn (Lc 21,36)

Triều đại Thiên Chúa đã đến gần

Thứ Sáu Tuần thứ 34 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,29-33
Triều đại Thiên Chúa đã đến gần (Lc 21,31)