Suy Niệm Lời Chúa

Mạnh dạn sống và rao giảng Tin Mừng

Thứ Bảy Tuần thứ 28 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,8-12
Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. (Lc 12,10)

Tình yêu vô biên của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần thứ 28 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,1-7
"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ" (Lc 12,7)

Dám sống điều Chúa dạy

Thứ Năm tuần Thứ 28 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,47-54
"Hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản" (Lc 11,52)

Sống điều mình rao giảng

Thứ Tư Tuần thứ 28 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,42-46
"Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào" (Lc 11,46)

Sống sự thật

Thứ Ba Tuần thứ 28 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,37-41
"Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?" (Lc 11, 41) 

Hãy trở nên dấu chỉ tình yêu

Thứ Hai Tuần thứ 28 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,29-32
Đức Giêsu nói: "Chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna" (Lc 11, 29)

Từ bỏ để được sự sống vĩnh cửu

Chúa Nhật Tuần thứ 28 Thường niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-30
Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời (Mc 10,21)

Diễm phúc của người tuân giữ Lời Chúa

Thứ bảy Tuần thứ 27 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11:27-28
"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,28)

Quyền năng của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần thứ 27 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,14-26
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20)

Hãy kiên trì cầu nguyện

Thứ Năm Tuần thứ 27 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11, 5-13
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" (Lc 11,9)