Suy Niệm Lời Chúa

Ánh sáng cho nhân loại

Ngày 31 tháng 12
Lời Chúa: 
Ga 1,1-18
Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi (Ga 1,15)

Mẫu người thánh thiện

Ngày 30 tháng 12
Lời Chúa: 
Lc 2,36-40
Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa (Lc 2,37)

Chúa Giêsu: Ánh Sáng soi đường cho muôn dân

Ngày 29/12: Ngày thứ IV trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 2,22-35
Chúa là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ísraen Dân Ngài (Lc 2, 32)

Kế hoạch của Thiên Chúa

Ngày 28/12 - Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
Mt 2,13-18
Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập [...] vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! (Mt 2,13)

Thánh Gia: Chúa Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất
Lời Chúa: 
Lc 2,40-52
Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (Lc 2,49)

Sống chứng nhân

Ngày 26 tháng 12
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt 10,22)

Biểu lộ lòng tin vào Ơn Cứu Độ

Lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 2,15-20
Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19)

Lời kinh Benedictus

Ngày 24 tháng 12
Lời Chúa: 
Lc 1,67-79
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người (Lc 1,68)

Bàn Tay Thiên Chúa phù hộ

Ngày 23 tháng 12
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66)

Lời kinh Magnificat

Ngày 22 tháng 12
Lời Chúa: 
Lc 1,46-56
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi (Lc 1,46-47)