Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Tỉnh thức là luôn sẵn sàng

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 31/08/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 21 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 25,1-13
Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể (Mt 25,1)

Người quản gia trung tín

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 30/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 21 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 24,42-51
Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc (Mt 24,45)

Biết nhận ra chính mình

Thứ tư tuần 21 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,27-32
"Khốn cho các người, các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế." (Mt 23,27)

Lòng Nhân vàThành Tín

Thứ ba Tuần 21 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,23-26
Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín (Mt 23,23)

Lễ Thánh Batôlômêô Tồng Đồ

Thứ hai Tuần 21Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 1,43-51
Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "(Ga 1,48)

Phải yêu thương lân cận như chính mình” (Mt 22,39)

Thứ sáu Tuần 20Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và  yêu người thân cận như chính mình.

Yêu thương lân cận như chính mình

Thứ Sáu Tuần 20 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và  yêu người thân cận như chính mình (Mt 22, 37.40)

Lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Thứ tư Tuần 20 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,1-16a
Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? (Mt 20,15)

Thứ Tư Tuần thứ 20 Thường Niên

Thứ Tư Tuần thứ 20 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20, 1-16a
Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót (Mt 20,16) 

Xin vâng

Thứ bảy Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. (Lc 1,28)