Suy Niệm Lời Chúa

Hãy cầu nguyện luôn

Thứ Tư Tuần thứ 1 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 1,29-39
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó (Mc 1,35)

Giáo huấn đầy uy quyền

Thứ Ba Tuần thứ 1 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 1,21-28
Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền (Mc 1, 27)

Tiếng Chúa gọi

Thứ Hai Tuần thứ 1 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 1,14-20
Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá (Mc 1,17)

Phép rửa khiêm nhường

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Lời Chúa: 
Lc 3,15-16.21-22
Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra. (Lc 3,21)

Sống khiêm tốn

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Ga 3,22-30
Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi (Lc 3,30)

Tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Lc 5,12-16
Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi (Lc 5,13)

Đấng được xức dầu và sai đi

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Lc 4,14-22
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 4,18)

Chính Thầy đây, đừng sợ!

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mc 6,45-52
Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6,50)

Năm ổ bánh cho năm ngàn người

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mc 6,34-44
Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi (Mc 6,37)

Lời kêu gọi hoán cải

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mt 4,12-17.23-25
Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (Mt 4,17)