Suy Niệm Lời Chúa

Giá trị trần gian không tồn tại

Thứ Ba Tuần thứ 34 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,5-11
Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào (Lc 21,6)

Dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần thứ 34 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,1-4
Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết (Lc 21,3)

Vua sự thật

Chúa Nhật Tuần thứ 34: Chúa Kitô Vua
Lời Chúa: 
Ga 18,33b-37
Tôi sinh ra và đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi (Ga 18,37)

Sự Sống đời sau

Thứ Bảy Tuần thứ 33 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 20,27-40
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Ngài tất cả đều đang sống (Lc 20,38)

Nơi gặp gỡ Chúa

Thứ Sáu Tuần thứ 33 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 19,45-48
Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp (Lc 19,46)

Sử dụng tốt ơn Chúa ban

Thứ Tư Tuần thứ 33 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 19,11-28
Hãy làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến (Lc 19,13)

Gặp Chúa mang lại ơn hoán cải

Thứ Ba Tuần thứ 33 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 19,1-10
 Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất  (Lc 19,10)

Ánh sáng của Chúa

Thứ Hai Tuần thứ 33 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 18,35-43
Lạy Ngài xin cho tôi được thấy (Lc 18,41)

Con Người đến trong vinh quang rạng ngời

Chúa Nhật thứ 33 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 13, 24-32
Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến (Mc 13,26)

Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta

Thứ Năm Tuần thứ 32 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 17,20-25
Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông (Lc 17,21)