Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 16 thường niên

Khi gieo hạt, người nông dân phải luôn tin tưởng rằng, dầu có phải mất đi một số hạt nhưng nhất định cuối cùng, mùa gặt cũng phải đến. Những người đi gieo Lời Chúa, cũng phải có niềm tin như thế.

Đến với Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 06/08/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 18 Thường Niên (Lễ Chúa Hiển Dung)
Lời Chúa: 
Mt. 14,13-21.
"Nghe thấy vậy, đám đông từ các thành đi bộ và theo Người”. (Mt14,13).

Bánh đích thực

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 05/08/2018 (All day)
Chúa nhật 18 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga 6, 24-35
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27)

Can đảm và Bình an

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 04/08/2018 (All day)
Thứ bẩy Tuần 17 Thường Niên (Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 14:1-12
Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ (Mt 14,4-5)

Thánh kiến tai hại

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 03/08/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13, 54-58
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. (Mt 13,57)

Khoan dung và kiên nhẫn

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 02/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 17 Thường Niên (Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 13,47-53
Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13,48)

Tại sao dùng dụ ngôn

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 26/07/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 16 Thường Niên(Thánh Gioan kim và thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" (Mt 13,11)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 Thường Niên, năm B (+video)

Nơi Chúa làm Phép lạ. Đó là một cánh đồng vắng, nơi thiếu thốn đủ mọi phương tiện của cuộc sống kể cả những thứ cần thiết như thực phẩm chẳng hạn.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 17 Thường Niên, năm B (+video)

Tin Mừng ghi Chúa hỏi ông Philipphê như vậy để thử ông thôi chứ Người biết mình sắp làm gì rồi (Ga 6,6).  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm B (+video)

Sự quan tâm nói lên tấm lòng yêu thương của Chúa đối với các môn đệ. Sau chuyến đi thực tập truyền giáo, các môn đệ đã thấm mệt. Họ cần phải được nghỉ ngơi.