Suy Niệm Lời Chúa

Lời nguyện hiến tế

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 30/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17, 1-11a
Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha (Ga 17,6)

Lòng tin vào Thiên Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 29/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,29-33
Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16,33)

Lời hứa trọng đại

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 28/05/2017 (All day)
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên
Lời Chúa: 
Mt 28,16-20
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20)

Mức độ thân tình

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 27/05/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,23b-28
Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. (Ga 16,25) 

Giá trị của đau khổ

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 26/05/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thánh Philipphê Nêri
Lời Chúa: 
Ga 16,20-23a
Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16,20)

Ý nghĩa của thời gian

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 25/05/2017 (All day)
Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,16-20
"Ít lâu nữa" nghĩa là gì? (Ga 16,18)

Chìa khóa của sức mạnh

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 24/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,12-15
Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,13)

Thầy đi đâu?

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 23/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga16,5-11.
"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".  (Ga 16,8)

Thập giá và Đức Kitô

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 22/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,26_16,4a
Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. (Ga 15,27) 

Vâng giữ Lời Ngài

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 21/05/2017 (All day)
Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,15-21
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. (Ga 14,21)