Suy Niệm Lời Chúa

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 19 Thường niên - năm A

Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy tay ông Phêrô và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.

Bài Giảng Thiếu nhi: Lễ Chúa Hiển Dung

Trước hết khi Chúa biến hình tất cả những gì thuộc con người của Ngài hoàn toàn biến mất. Không còn một chút dấu vết gì về con người của Ngài nữa.

Hiệp sống Tin Mừng: CN XVII Thường Niên

 Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. (48) Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 31/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 24,42-51
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến." (Mt 24,42)

Canh tân đời sống

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 30/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,27-32
"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27)

Con muốn cái đầu của Gio-an Tẩy Giả !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 29/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ." (Mc 6,28)

Mù quáng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 28/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,13-22
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng." (Mt 23,16)

Nhận lãnh trách nhiệm Chúa trao

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 16,13-23
"Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

Khiêm hạ

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 26/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
"Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên." (Mt 23,12)

Giới răn trọng nhất

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 25/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
"Giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." (Mt 22,39)