Suy Niệm Lời Chúa

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, năm B (+video)

Làm sao để có thể cắt nghĩa cho mọi người hiểu được một Thiên Chúa mà lại có ba ngôi? Khó quá phải không chúng con? Cha thấy để hiểu được Thiên Chúa Ba ngôi thì không nên dùng trí khôn để tìm hiểu nhưng nên dùng trí khôn để nhìn vào những công việc Thiên Chúa làm mà hiểu về Thiên Chúa thì hay hơn và dễ hiểu hơn.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm B (+video)

Bình an của Đấng Phục sinh không phải là thứ bình an không có sóng gió. Bình an của Người là bình an trong tâm hồn. Bình an ấy không loại trừ việc phải đối đầu với kẻ thù, đối diện với khổ đau và với cả sự chết. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Thăng thiên, năm B (+video)

Chẳng có chi tồn tại vĩnh viễn. Hãy nhớ lời thánh Phaolô căn dặn và hãy làm mọi việc với mục đích cuối cùng cuộc đời của mình là Nha Cha ở trên trời.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, năm B (+video)

Không chỉ hôm nay, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy trong suốt những tuần lễ vừa qua, dưới nhiều hình thức khác nhau, phụng vụ lời Chúa cũng đã luôn mời gọi chúng ta phải lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Đức Kitô.

Bạn hữu của Thầy

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 06/05/2018 - 02
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,9-17
Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.  (Ga 15,15)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 Phục Sinh, năm B (+video)

Với những lời như thế rõ ràng Chúa đã muốn nói đến sự hy sinh trong Tình yêu. Không có hy sinh thì không có tình yêu đích thực. Tình yêu không có hy sinh là tình yêu giả và hy sinh không vì tình yêu là hy sinh thừa.

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 6 Phục Sinh, năm B (+video)

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa nhắc hai chữ "yêu mến" đến 9 lần. Và nếu tính chung tất cả các bài đọc thì chữ “yêu, thương yêu, tình yêu” được nhắc đi nhắc lại tới 18 lần. Điều đó cho chúng ta thấy đều gì chúng con?

Thiên Chúa quan phòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 26/05/2018 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 10, 13-16
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. (Mt 6,33)

Hướng về trời cao

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 25/05/2018 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 10, 1-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ". (MC 10, 8)

Tâm tình với Thiên Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 24/05/2018 (All day)
Thứ Năm sau Chúa Nhật Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Mc 9, 40-49(Hl 41-50)
Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục". (MC 9, 40)