Suy Niệm Lời Chúa

Chu toàn lề luật: yêu thương

Thứ Sáu Tuần thứ 30 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 14,1-6
Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không? (Lc 14,3)

Sống trọn giây phút hiện tại

Thứ Năm tuần Thứ 30 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,31-35
Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất (Lc 13,32)

Hãy vào qua cửa hẹp

Thứ Tư Tuần thứ 30 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,22-30
Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào... (Lc 13,24)

Sức mạnh nội tại của Nước Chúa

Thứ Ba Tuần thứ 30 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,18-21
Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men (Lc 13,21)

Đi bước trước trong tình yêu

Thứ Hai Tuần Thứ 30 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,10-17
Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! (Lc 13,12)

Hãy sám hối để được sống

Thứ Bảy Tuần thứ 29 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,1-9
Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy (Lc 13,3)

Đừng đánh mất cơ hội

Thứ Sáu Tuần thứ 29 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,54-59
Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? (Lc 12,57)

Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương

Thứ Năm Tuần thứ 29 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,49-53
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12,49)

Hãy tỉnh thức và sẵn sàng

Thứ Tư Tuần thứ 29 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,39-48
Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Lc 12,40)

Tỉnh thức

Thứ Ba tuần Thứ 29 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,35-38
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn (Lc 12,35)