Suy Niệm Lời Chúa

Đừng sợ

Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Mt 28, 8-15
Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó" (Mt 28,10)

Tình yêu không trì hoãn

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục sinh năm
Lời Chúa: 
Ga 20, 1-9
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ (Ga 20,1)

Niềm hy vọng Phục sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Lc 24, 1-12
Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi (Lc 24, 5-6)

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Phục sinh

Cảm nghiệm ơn Phục sinh rồi, các môn đệ mở tung cửa, hăng hái ra đi đem Tin Mừng Phục sinh chia sẻ cho mọi người.  

Thánh Giá cứu độ

Thứ Sáu Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 18,1-19,42
Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19, 30)

Bí tích Thánh Thể

Thứ Năm Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 13, 1-15
 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13,15)

Một điều rất đau lòng

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Mt 26,14-25
Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,21)

Bóng đêm tội lỗi

Thứ Ba Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 13, 21-33. 36-38
Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người (Ga 13,31)

Yêu là dâng hiến

Thứ Hai Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 12,1-11
Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy” (Ga 12,7)

Tình yêu đáp lại hận thù

Chúa Nhật Lễ Lá
Lời Chúa: 
Lc 23, 1-49
 Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,34)