Suy Niệm Lời Chúa

Chúa nhật 26 Thường Niên C

Hãy dùng của cải một cách khôn ngoan, vì của cải chỉ là những gì Thiên Chúa cho chúng ta tạm giữ để giúp đỡ người nghèo khổ.

Sống kết hợp mật thiết với Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 20/09/2016 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 25 Thường Niên - T. Anrê Kim Têgôn và các bạn tử đạo - Lễ nhớ
Lời Chúa: 
Lc 8,19-21
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (Lc 8, 21)

Sống gương mẫu

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 19/09/2016 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 25 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,16-18
"Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng" (Lc 8,17).

Chúa nhật 25 Thường Niên C

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được".

 

Người quản lý khôn ngoan và trung thành

Chúa Nhật Tuần thứ 25 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Lc 16,1-13
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (Lc 16,13)

Hạt giống và các loại đất

THứ Bảy Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,4-15
"Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm." (Lc 8,8)

Ơn gọi cao quý của phụ nữ

Thứ Sáu Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,1-3
"Có nhóm Mười Hai đi với Chúa Giêsu, và ít phụ nữ đã được chữa lành khỏi quỉ dữ cùng đau yếu, cùng nhiều bà khác." (Lc 1b. 2a.3b).

Sức mạnh của tình yêu

Thứ Năm Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,36-50
"Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47a).

Đừng coi mình là trung tâm

Thứ Tư Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,31-35
"Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho" (Lc 7,35).

Chúa Giêsu, Đấng có quyền năng cứu sống

Thứ Ba Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,11-17
Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói (Lc 7,14-15).