Suy Niệm Lời Chúa

Có Chúa Trong Đời

Thứ Ba tuần 13 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8,23-27
“Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mt 8,27)

Tâm tình bên mộ thánh Phêrô

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
Lời Chúa: 
Ga 21, 15-19
Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " (Ga 21,17)

Mối Giao Tiếp Âm Thầm

Chúa Nhật tuần 13 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Mc 5,21-43
Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, Ngài liền quay lại giữa đám đông và hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” (Mc 5,31)

Xứng Đáng Nhờ Tin

Thứ Bảy tuần 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8,5-17
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

Vị Lương Y Gần Gũi

Thứ Sáu tuần 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8,1-4
Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức anh được sạch bệnh phong. (Mc 8,3)

Nghe Và Thi Hành Ý Chúa

Thứ Năm tuần 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,21-29
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Bàn Tay Chúa Ở Với Em

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66.80
 “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66)  

Con Đường Dẫn Đến Sự Sống

Thứ Ba tuần 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6-12.14
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và cửa hẹp thì đưa đến sự sống.” (Mt 7,13-14)

Thứ Hai tuần 12 Thường Niên

Thứ Hai tuần 12 TN
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2)

Vững Tin Vào Lời Chúa

Chúa Nhật tuần 12 Thường Niên năm B
Lời Chúa: 
Mc 4,35-41
Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” (Mc 4,40)