Suy Niệm Lời Chúa

Hãy qua cửa hẹp

Thứ Ba Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
Hãy qua cửa hẹp mà vào, cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy (Mt 7,13-14)

Đừng xét đoán

Thứ Hai Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1)

Nhận diện Đức Kitô

Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9, 18-24
Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ (Lc 9,20-21)

Thiên Chúa quan phòng

Thứ Bảy Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,24-34
Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó (Mt 6,34)

Thiên Chúa quan phòng

Thứ Bảy Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,24-34
Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó (Mt 6,34)  

Kho tàng trên trời

Thứ Sáu Tuần thứ 11 Thường niên
Lời Chúa: 
Mt 6,19-23
Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát (Mt 6,20)

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện

Thứ Năm Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin (Mt 6, 8)

Làm việc lành trong âm thầm

Thứ Tư Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,1-6. 16-18
Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh (Mt 6,6)

Yêu thương kẻ thù

Thứ Ba Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5, 43-48
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

Sức mạnh của tình thương

Thứ Hai Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm (Mt 5,41)