Suy Niệm Lời Chúa

Hạnh phúc nước trời

Thứ Ba Tuần thứ 31 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 14, 15-24
Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! (Lc 14,15-21)

Chúa nhật 31 thường niên

Khi Đức Giêsu tới chỗi ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!".

Anh em là chứng nhân

Ðể truyền giáo cần có nhiều tình yêu: tình yêu đối với Chúa Giêsu và đối với con người. Chính vì mến yêu Ngài mà ta muốn Ngài được mọi người nhận biết và ta muốn chia sẻ hạnh phúc mình đang hưởng.

Chúa nhật Truyền Giáo (CN 30 TN)

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao Chúa Nhật Truyền Giáo lại được nhắc trong tháng Mân Côi, tháng dâng kính Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ chiêm ngắm tình thương của Chúa?

Phải sẵn sàng

Thứ Ba tuần thứ 29 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12, 35-38
Khi chủ về mà thấy những đầy tớ đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ (Lc 12, 37)

Chọn phần tốt hơn

Thứ Ba Tuần thứ 27 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,38-42
Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi (Lc 10, 42)

Ai là anh em của tôi?

Thứ Hai Tuần Thứ 27 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Lc 10,25-37
"Ai là người thân cận của tôi?" (Lc 10,29)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật 27 Thường Niên C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,38)

Tâm tình trẻ thơ

Thứ Bảy Tuần thứ 26 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18,1-5.10
Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 18,10)

Như trẻ thơ

Thứ Sáu Tuần thứ 26 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Mt 18:1-5
Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 18,2)