Suy Niệm Lời Chúa

Mồng 3 Tết Canh Dần: Suy niệm Lời Chúa

Chúa Giêsu cũng đã làm việc và làm việc không ngừng. Ngài đã làm việc để nêu gương cho nhân loại và để mang lại cho lao động ý nghĩa cao cả.

Mồng hai Tết Canh Dần: Suy niệm Lời Chúa

Tinh thần hiếu hoà, lòng thảo hiếu của người Việt là điểm son đậm đà bản sắc dân tộc. Tin Mừng bén rễ sâu vào nền văn hoá ấy sẽ mang lại mùa gặt bội thu trong Năm Thánh Truyền giáo này.

Phép lạ cần có lòng tin

Thứ Hai Tuần thứ 6 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 8,11-13
Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả (Mc 8,12)

Hạnh phúc

Chúa Nhật thứ 6 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 6,17.20-26
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em (Lc 6,20)

Phép lạ hóa bánh

Thứ Bảy Tuần thứ 5 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 8,1-10
Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! (Mc 8,8)

Hãy mở ra

Thứ Sáu Tuần thứ 5 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 7,31-37
Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Épphatha", nghĩa là: hãy mở ra! (Mc 7,34)

Niềm tin vững mạnh

Thứ Năm Tuần thứ 5 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 7,24-30
Bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi (Mc 7,29)

Cái gì làm cho ta ra ô uế?

Thứ Tư Tuần thứ 5 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 7, 14-23
Tất cả những điều xấu xa đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế (Mc 7,23)

Sự thanh sạch của tâm hồn

Thứ Ba Tuần thứ 5 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 7,1-13
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta (Mc 7,6)

Đến với Chúa để được chữa lành

Thứ Hai Tuần thứ 5 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,53-56
Bất cứ ai được chạm đến tua áo của Đức Giêsu, thì đều được khỏi (Mc 6,56)