Suy Niệm Lời Chúa

Yêu thương

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 29/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
Đức Giê-su đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (Mt 22,37)

Tuyển chọn

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 28/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên, T.Simon và T.Giuđa, Tông Đồ (K)
Lời Chúa: 
Lc 6,12-19
Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Sáng suốt nhận định

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 27/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,54-59
Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng." (Lc 12,59)

Ước mong

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 26/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,49-53
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !" (Lc 12,49)

Tỉnh thức

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 25/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,39-48
Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. (Lc 12,43)

Hãy sẵn sàng

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 24/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên, T.Antôn Maria Claret, Giám mục.
Lời Chúa: 
Lc 12,35-38
Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. (Lc 12,38)

Của cải thế gian

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,13-21
Người đáp : "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?" (Lc 12,14)

Lập trường

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIX Thường Niên A, Chúa Nhật Truyền Giáo.
Lời Chúa: 
Mt 22,15-21
Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." (Mt 22,21)

Chối đạo

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 21/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,8-12
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. (Lc 12,9)

"Men" Pharisêu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 20/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,1-7
Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Lc 12,2)