Suy Niệm Lời Chúa

Giữ luật với tâm tình yêu thương

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 14/06/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5, 20-26
Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5, 24)

Mối quan tâm hàng đầu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 07/06/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,28-34
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình (Mc 12, 33)

Có sự sống lại

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 06/06/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,19-27
Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng có lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời (Mc 12,25)

Nhu Cầu Số Một

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 03/06/2018 (All day)
Chúa Nhật 9 TN ,Lễ Mình Máu Thánh Chúa( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Mc 14,12-16.22-26
“Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” (Mc 14,22)

Bổn phận của công dân Nước Trời

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 05/06/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,13-17
Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa (Mc 12, 17)

Đá tảng góc tường

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 04/06/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,1-12
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường (Mc 12,10)

Chất vấn về quyền

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 02/06/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,27-33
Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? (Mc 11,28)

Phải sinh hoa trái việc lành

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 01/06/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,11-26
Anh em hãy tin vào Thiên Chúa (Mc 11, 22)

Thiên Chúa là tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/05/2018 - 01
Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
Lời Chúa: 
Mt 28,16-20
"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần." (Mt 28,19)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, năm B (+video)

"Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy.