Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Gioan Maria Vianney. Đây là một vị đại thánh của Giáo Hội. Thánh nhân được đặt làm thánh bổn mạng các linh mục.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 17 thường niên

Những người Nazareth đã ngạc nhiên và thán phục Chúa Giêsu. Họ đã tiến gần đến đức tin. Nhưng rất tiếc hành trình ấy bị chặn lại vì thành kiến.  

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 17 thường niên

Nước Trời quý giá hơn tất cả. Bởi vì chỉ có Nước Trời mới tồn tại vĩnh viễn, còn mọi giá trị khác có ngày sẽ mất. "Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì nào được ích gì?" (Mt 16,26).  

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 17 thường niên

Với dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng, Chúa muốn cho chúng ta thấy, Ngài sẵn sàng chấp nhận tình trạng pha trộn tốt xấu trong Nước của Thiên Chúa ở giai đoạn trần thế. Ngài sẵn sàng chờ đợi.

Sống Khiêm Nhường

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 25/08/2018 (All day)
Thứ Bảy tuần 20 Thường Niên (Thánh Luy. Thánh Giu-se Calasanz, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23,12)

Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 23/08/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên (Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ)
Lời Chúa: 
Mt 22,1-14
Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ? (Mt 22,12)

Giáo hội của người nghèo

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 21/08/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 20 Thường Niên (Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 19,23-30
Người giàu có khó vào Nước Trời. (Mt 19,23)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm B (+video)

Nếu chúng ta chỉ đi tìm những thứ hay hư nát thì hãy coi chừng. Một lúc nào đó chúng ta sẽ trắng tay!  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm B (+video)

Lương thực của trần gian dù quí giá đến đâu đi nữa cũng không thể bảo đảm mãi mãi cho sự sống của con người được.

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 17 thường niên

Thiên Chúa không phô trương về mình bằng những việc giật gân, cũng không ép buộc sự tự do của con người.