Suy Niệm Lời Chúa

Hãy qua cửa hẹp

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/06/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
Hãy qua cửa hẹp mà vào, cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy (Mt 7,13-14)

Đừng xét đoán

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/06/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1)

Thiên Chúa quan phòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 23/06/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,24-34
Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó (Mt 6,34)  

Kho tàng trên trời

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 22/06/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 11 Thường niên
Lời Chúa: 
Mt 6,19-23
Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát (Mt 6,20)

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 21/06/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin (Mt 6, 8)

Làm việc lành trong âm thầm

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 20/06/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,1-6. 16-18
Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh (Mt 6,6)

Yêu thương kẻ thù

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 19/06/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5, 43-48
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

Sức mạnh của tình thương

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 18/06/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm (Mt 5,41)

Trung thực trong lời nói

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 16/06/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,33-37
Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5, 37)

Luật hôn nhân và khiết tịnh

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 15/06/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5, 27-32
Ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình (Mt 5, 32)