Suy Niệm Lời Chúa

Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 11/06/2017 (All day)
Chúa Nhật X Mùa Thường Niên A - Lễ Chúa Ba Ngôi
Lời Chúa: 
Ga 3, 16-18
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3,16)

Ghi nhớ trong lòng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 10/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12, 38-44
"Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. " (Mc 12,41)

Căn tính của Đấng Cứu Thế

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 09/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12, 35-37
"Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con." (Mc 12,36)

Điều răn đứng đầu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 08/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,28b-34
"Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến †Chúa." (Mc 12,29-30)

Sống như Thiên Thần của Thiên Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 07/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,18-27
"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống." (Mc 12,27)

Một qui luật sống

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 06/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12, 13-17
"Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa" (Mc 12,17)

Việc Chúa làm

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 05/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,1-12
"Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta." (Mc 12,10-11)

Quà tặng của Thiên Chúa tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/06/2017 (All day)
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa: 
Ga 20,19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20,21-22)

Chúa là niềm vui

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 03/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần VII mùa Phục Sinh - Đầu tháng
Lời Chúa: 
Ga 21, 20-25
Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy (Ga 21,22)

Yêu mến Thầy

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 02/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần VII mùa Phục Sinh - Đầu tháng
Lời Chúa: 
Ga 21,15-19
"Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,17)