Suy Niệm Lời Chúa

Bình an và hạnh phúc trong tay Chúa

Thánh lễ Giao thừa
Lời Chúa: 
Mt 5,1-10
"Phúc cho những ai... vì Nước Trời là của họ." (x. Mt 5,3-10)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: từ thứ Tư Lễ Tro đến hết tuần 1 Mùa Chay

Cám dỗ xuất hiện cùng với sự có mặt của con người. Hẳn chúng ta không thể quên được chuyện hai ông bà nguyên tổ sa chước cám dỗ của ma quỉ.

Mau mắn đáp lời Chúa gọi

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 5,1-11
"Các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người." (Lc 5,11)

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C

Tin Mừng hôm nay cho biết khi Chúa và dân chúng kéo đến thì Ông Simon và bạn bè đã ra khỏi thuyền và họ đang cùng nhau giặt lưới.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần 5 Mùa Thường Niên

Chúng ta vừa đọc lại một trong những câu chuyện đẹp nhất trong Tin Mừng của thánh Luca. Nếu phải đặt cho câu chuyện này một tên gọi thì tôi sẽ đặt là "Con đường chinh phục của Chúa".

Chúa thương

Thứ Bảy tuần 4 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,30-34
"Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn." (Mc 6,34)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật V Mùa Thường Niên - Năm C

Câu chuyện ơn gọi của ông Phêrô và các bạn phát xuất từ sự chủ động của Chúa Giêsu. Người xuống thuyền, yêu cầu chèo ra xa bờ, yêu cầu thả lưới bắt cá.

Làm chứng cho sự thật

Thứ Sáu tuần 4 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,14-29
"Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện." (Mc 6,20)

Đi rao giảng

Thứ Năm tuần 4 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,7-13
"Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi." (Mc 6,7)

Cứng lòng tin

Thứ Tư tuần 4 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,1-6
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mc 6,4)