Suy Niệm Lời Chúa

Thánh Thần sẽ dạy các con

Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh - Năm C
Lời Chúa: 
Ga 14,23-29
"Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con." (Ga 14,26)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng là những lời tâm tình của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc thương khó. Những lời trăn trối của Chúa Giêsu mạc khải về một số điểm thần học quan trọng.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần VI mùa Phục sinh - năm C

Như vậy chúng ta thấy trong xã hội của Chúa sẽ không còn phân biệt hữu thần với vô thần mà chỉ còn hữu tâm hay vô tâm nghĩa là có trái tim hay không có trái tim

Thầy đã chọn các con

Thứ Bảy tuần V mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,18-21
"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con." (Ga 15,19)

Hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu tuần V mùa Phục Sinh - 29/4: Thánh Catarina Siêna
Lời Chúa: 
Ga 15,12-17
"Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con." (Ga 5,12)

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Tuần trước cha đã nói với chúng con về hai tiếng yêu thương. Chắc chúng con còn nhớ những lời Chúa nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau”.

Tình yêu của Thầy

Thứ Năm tuần V mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,9-11
"Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, và niềm vui của các con được trọn vẹn." (Ga 15,9.11)

Gắn liền với Chúa

Thứ Tư tuần V mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,1-8
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái." (Ga 15,5)

Bình an

Thứ Ba tuần V mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,27-31a
"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng." (Ga 14,27)

Hãy đi...

Thứ Hai tuần V mùa Phục sinh - 25/04: Thánh Máccô, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo." (Mc 16,15)