Suy Niệm Lời Chúa

Phục vụ

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Ơn hiểu biết

Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không." (Mt 13,11)

Sinh hoa kết quả

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,1-9
"Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả..." (Mt 13,8)

Ngày 26/07: Bài giảng lễ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, thân sinh và thân mẫu của Đức Mẹ Maria, nói rõ hơn là ông bà ngoại của Chúa Giêsu.

Bài giảng lễ Thánh Giacôbê (tiền), tông đồ (25/07)

Giacôbê là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã lấy máu đào của mình làm chứng cho Chúa Giêsu, như thế ứng nghiệm lời Chúa tiên báo cho ông.

Thực thi ý Chúa

Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,46-50
Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49)

Dấu chỉ

Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,38-42
"Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào..." (Mt 12,39)

Kiên nhẫn và khoan dung

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 13,24-43
"Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt." (Mt 13,20)

Trân trọng & bảo vệ

Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,14-21
"Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói..." (Mt 12,20)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Thiên Chúa tin tưởng, hy vọng và kiên nhẫn để cho chúng ta tự do nhận định, của ăn thiêng liêng để bồi bổ tâm hồn, và thời gian để biến cải tâm hồn cho Triều Đại Thiên Chúa.