Suy Niệm Lời Chúa

Kho tàng Nước Trời

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46
"Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44)

Phần tốt nhất

Ngày 29/07: Thánh nữ Martha
Lời Chúa: 
Lc 10, 38-42
"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42)

Ngày 31/07: Bài giảng lễ Thánh Ignatio Loyola, linh mục

Ignatio nhà Loyola là một tu sĩ, nhà thần học lớn của Giáo hội Công giáo Rôma. Ngài sáng lập nên Dòng Tên và là bề trên tổng quyền đầu tiên của hội dòng này.

Ngày 29/07: Bài giảng lễ Thánh Martha

Đọc trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa đã tuyên bố rất rõ, cả cuộc đời công khai của Chúa, dường như Chúa sống ở ngoài đường hơn ở trong nhà.

Sức sống to lớn

Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35
"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32)

Nước Trời giống như kho báu

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 13,44-52
"Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng" (Mt 13,44)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên - năm A

Dụ ngôn Nước Trời được ví như chiếc lưới thả xuống biển bắt được mọi loài nhấn mạnh tới tính bất ngờ khi ngày tận thế đến và không ai có thể thoát ra khỏi “chiếc lưới tận thế” này.

Bài giảng Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên - năm A

Nước Trời hay Giáo Hội ở trần gian thực sự đang có nhiều ảnh hưởng tốt cho trần gian. Tuy nhiên chưa phải là một thực tại vẹn toàn. Nó còn là một thực tại pha trộn.

Ngày 26/07: Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam

ĐTC Gioan Phaolô II tuyên chân phước một thanh niên Việt Nam, tử vì đạo ngày 26-07-1644, được biết dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng.

Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Danh tánh Gioakim và Anna được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh nữ Maria vào khoảng năm 200.