Suy Niệm Lời Chúa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II Phục Sinh- năm A

Bài Tin Mừng thuật lại hai lần Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ cách nhau một tuần lễ, để chứng minh Người đã từ cõi chết trỗi dậy.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật lễ lá- năm A

Đi Con Đường Giê-su không được dừng lại trong cuộc khải hoàn vào thành Giêrusalem với cành lá, quần áo trải thảm trên đường, và với đám đông hoan hô…

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Biến cố vào Giêrusalem cho thấy giờ của Chúa Kitô đã đến. Ngài sẽ phải bước qua cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự phục sinh cho con người.

Ơn biến đổi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/04/2017 (All day)
Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24, 35) 

Chúa luôn hiện diện

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/04/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,16-21
"Thầy đây mà, đừng sợ! " (Ga 6,20)

Phép lạ từ lòng quảng đại

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 28/04/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Chúa nhật II Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,1-15
Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." (Ga 6,10)

Hướng nhìn lên cao

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 27/04/2017 (All day)
Thứ Năm sau Chúa nhật II Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 3, 31-36
Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời (Ga 3,36)

Ánh sáng cuộc đời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/04/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,16-21
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng (Ga 3, 21)

Đường Giêsu - Hướng đi cho đời tôi

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/04/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,6-14
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6)

Sự cần thiết phải sinh lại

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 24/04/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,1-8
Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. (Ga 3, 3)