Suy Niệm Lời Chúa

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,17).

Quyền năng của Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 30/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8, 1-4
"Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." (Mt 8,2)

Hai cuộc đời

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 29/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XII mùa Thường Niên - Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 16, 13-19
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Hoa trái

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 28/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,15-20
"Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu." (Mt 7,17)

Trách nhiệm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 27/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!" (Mt 7,12)

Đừng xét đoán

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 26/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
"Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét." (Mt 7,1)

Theo Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/06/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 10, 26-33
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. " (Mt 10,32)

Chứng nhân của cõi vĩnh hằng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XI mùa Thường Niên - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: 
Lc 1, 57-66.80
"Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó." (Lc 1,80)

Thánh Tâm Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XI mùa Thường Niên - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
Mt 11, 25-30
"Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng." (Mt 11,30)

Tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 22/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
"Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em." (Mt 6,14)