Suy Niệm Lời Chúa

Giải thoát

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,10-17
Thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" (Lc 13,12)

Luật yêu

Chúa Nhật XXX Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
“Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." (Mt 22,37.39)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm A

Câu hỏi người thông luật đặt ra không chỉ nan giải cho Đức Giêsu mà còn là điểm rất nóng của các cuộc tranh luận chưa có hồi kết giữa các thầy rapbi.

Sám hối

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,1-9
"Nếu không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13,5)

Ngày 28-10: Thánh Simon và Giuđa, tông đồ

Việc các ngài được mừng kính cùng một ngày là vì có sự trùng hợp giữa các ngài về cuộc đời truyền giáo cũng như khi tuyên xưng đức tin.

Bài giảng lễ Thiếu nhi Chúa Nhật 30 Thường Niên - năm A

Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng, nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu người là bằng chứng yêu mến Chúa.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật: 30 Thường Niên A (Mt 22,34-40)

Hai điều răn Đức Giêsu đưa ra ở Mt 22,37-39 có điểm nào giống nhau và khác nhau? Hai điều răn ấy có liên quan mật thiết với nhau không? Chỉ giữ một trong hai có được không?

Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Nhân một thắc mắc rất hợp lý, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ những điểm then chốt trong lề luật. Đó là luật yêu thương. Mến Chúa và yêu người.

Nhận xét

Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,54-59
"Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?" (Lc 12,56)

Lửa & phép rửa

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,49-53
"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)