Suy Niệm Lời Chúa

Sống khiêm hạ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 28/08/2016
Chúa Nhật tuần 22 mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 14,1.7-14
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". (Lc 14,11)

Trung tín

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 27/08/2016
Thứ Bảy tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 27/08: Thánh nữ Monica
Bài liên quan: 
Lời Chúa: 
Mt 25,14-30
"Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". (Mt 25,21)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy để cho lời dạy về sự khiêm nhường của Đức Giêsu thấm nhuần trong tâm hồn và tác động vào đời sống của chúng ta.

Tỉnh thức

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 26/08/2016
Thứ Sáu tuần 21 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 25,1-13
"Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào." (Mt 25,6.13)

Tỉnh thức

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 25/08/2016
Thứ Năm tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 25/08: Thánh Luy, hoàng đế & Thánh Giuse Calasanz, linh mục
Lời Chúa: 
Mt 24,42-51
"Các con hãy tỉnh thức, các con cũng phải sẵn sàng" (x. Mt 24,42.44)

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C

Chúa Giê su nói: "Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,11).

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C

Tuần trước Chúa nói với chúng ta: "Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp" và ở một nơi khác trong Phúc Âm Chúa bảo con đường Chúa mời gọi chúng ta bước vào là con đường hẹp. Đây là con đường chính Chúa đã đi...

Sao Ngài biết tôi?

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 24/08/2016
Thứ Tư tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 1,45-51
"Nathanael đáp: 'Sao Ngài biết tôi?' Chúa Giêsu trả lời rằng: 'Trước khi Philipphê gọi ngươi, thì Ta đã thấy ngươi'." (Ga 1,48)

Giả hình

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 23/08/2016
Thứ Ba tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 23/8: Thánh Rôsa thành Lima, đồng trinh
Lời Chúa: 
Mt 23,23-26
"Những điều quan trọng hơn trong lề luật thì các ngươi lại bỏ qua." (Mt 23,23)

Thiên Chúa ở cùng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 22/08/2016
Thứ Hai tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 22/08: Đức Maria Nữ Vương
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." (Lc 1,28)