Suy Niệm Lời Chúa

Lòng tốt của Thiên Chúa

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A
Lời Chúa: 
Mt 20,1-16a
"Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"

Hạt giống... nẩy mầm

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,4-15
"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái." (Lc 8,15)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm A (song ngữ - có file đính kèm)

Đức Giêsu khẳng định lòng quảng đại của Thiên Chúa: Nước Trời là cho tất cả những ai nhình nhận Thiên Chúa và theo Ngài xây Nước Trời.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên - năm A

Dụ ngôn cho thấy hai cách tư duy hoàn toàn trái ngược nhau của Thiên Chúa và của con người qua cách suy nghĩ của người chủ vườn nho và những người làm thuê từ sáng sớm.

Bài giảng Thánh lễ Khai giảng năm học mới tại Học viện Mục vụ

Chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ khai giảng năm học mới... các khoá được dạy tại Trung tâm Mục vụ này, nhằm mục đích bồi dưỡng cho đời sống tâm linh của các Kitô hữu trưởng thành.

Chung góp

Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,1-3
"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người" (Lc 8,2-3)

Yêu và được tha

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,36-50
"Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều." (Lc 7,47)

Lời phàm trần

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,31-35
Khi Gioan Tẩy Giả đến, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến, thì các ngươi lại nói: 'Kìa bạn bè với phường tội lỗi'. (x. Lc 7,33-34)

Bài giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - năm A

Bài Tin Mừng nói về lòng quảng đại trong việc phụng sự Thiên Chúa cũng như đối xử với nhau. Bài học này, Chúa dùng một dụ ngôn đặc biệt để dạy chúng ta.

Ngày 20/09: Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử vì đạo

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ kính thánh Andrê Kim và Thánh Phaolô Chung cùng các bạn tử đạo tại Giáo Hội Đại Hàn.