Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

“Tôi đầy đủ mọi sự nhưng sao tôi thấy cuộc đời vô vị quá... Tôi chết không vì lý do gì hơn là cảm thấy mình sống không có chút ý nghĩa gì cả”

Chớ cậy vào vật chất

Chúa Nhật tuần XVIII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 12,13-21
"Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu." (Lc 12,15)

Định hướng

Thứ Bảy tuần XVII mùa Thường Niên - Ngày 30/07: Thánh Phêrô Chrysôlogô
Lời Chúa: 
Mt 14,1-12
"Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy." (Mt 14,5.9)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một dụ ngôn nhằm nhấn mạnh về giới hạn nơi tiền tài của cải vật chất tạm thời để tìm kiếm những giá trị đích thực vĩnh cửu ở đời sau.

Đức Giêsu về thăm Na-da-ret

Thứ sáu tuần 17 Thường Niên - ngày 29/7 Thánh nữ Matta
Lời Chúa: 
Mt 13:54-58
Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. (Mt 13,58)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XVIII mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

Tôi dùng của cải thế nào? Nó có phải hoàn toàn là do công sức của tôi hay là món quà của Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi quân bình giữa những gì cần có và những gì xa xỉ?

Dụ ngôn chiếc lưới

Thứ năm tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13, 47-53
"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài" (Mt 13,48)

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

Tôi xin được nhắc lại một câu trong Tin Mừng hôm nay: "Không phải những ai được dư giả mà mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu" (Lc 12,15)

Câu chuyện về Nước Trời

Thứ tư tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13, 44-46
"Người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44)

Hạnh phúc đích thực

Thứ Ba tuần XVII mùa Thường Niên - Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 13,16-17
"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16)