Suy Niệm Lời Chúa

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 3 Thường Niên - Năm A (Lm. ĐTQ)

Miền Bắc có tên là Galilê, miền Trung có tên là Samaria, miền Nam có tên là Giuđêa. Mỗi miền có những đặc tính riêng của nó giống như ở Việt Nam chúng ta vậy.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 thường niên - Năm A (Lm.ĐTQ)

Khi bắt đầu sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã có hai chọn lựa rất quan trọng. Đây là những chọn lựa có tính toán cẩn thận vì nó quyết định cho sự thành bại trong công việc của Chúa.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 mùa Thường Niên – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Gioan Tẩy Giả hầu như không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng ông là người đầu tiên đã làm chứng và tuyên xưng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng có uy quyền xóa tội trần gian.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 2 thường niên - năm A

Gio-an đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-su khi làm phép rửa cho Người tại sông Gio-đan, nên ông đã làm chứng: “Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.

Ngày 17/01: Thánh Antôn viện phụ, lễ nhớ

Antôn quyết tâm đi vào sa mạc để sống đời khổ tu và kết hợp hoàn toàn mật thiết với Thiên Chúa. Tiếng tăm nhân đức và sự khôn ngoan của Ngài lan tỏa rất xa.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm A

"Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần."  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn."

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 thường niên, năm A (+video)

"Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A

Chúa Giêsu đầy quyền năng trong ý tưởng, lời nói và việc làm. Chúa đã hiện hữu từ đời đời có uy quyền sáng tạo và biến đổi cả tinh thần lẫn vật chất.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm: Lễ Chúa Hiển Linh, năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Sự viếng thăm của ba nhà chiêm tinh được coi là cách Thiên Chúa dùng để tỏ mình ra cho nhân loại. Chúa mời gọi mọi người, cùng đến nhận lãnh ơn cứu độ.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A

Chính lúc Đức Giê-su tự hạ vâng theo ý Chúa Cha, lại là lúc Người được Chúa Cha tôn vinh: Khi vừa từ dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra.