Suy Niệm Lời Chúa

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, năm A

Bài Tin Mừng tường thuật lại việc thánh Gioan Tẩy Giả gởi các môn đệ đến đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy sứ mạng của Người trong thời đại mới...

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A

Gioan đã trở nên cao cả không phải vì ông nhiều tiền nhiều bạc, cũng không phải ông có đia vị trong xã hội, nhưng là vì ông đã chu toàn được sứ mệnh Chúa trao.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Lm ĐTQ)

Gioan Tẩy Giả đã loan báo sự trừng phạt. Nhưng Ðức Giêsu lại đến để cứu chữa, tha thứ. Ðức Giêsu nói: "Con người đến không phải để lên án, nhưng để cứu chữa".

Chúa Viếng thăm

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/12/2016 (All day)
Thứ Bảy ngày 24.12.2010
Lời Chúa: 
Lc 1,67-79
Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người (Lc 1, 68)

Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/12/2016 (All day)
Thứ Sáu ngày 23.12.2010
Lời Chúa: 
Lc 1, 57-66
Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? (Lc 1,66)

Magnificat

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 22/12/2016 (All day)
Thứ Năm ngày 22.12.2010
Lời Chúa: 
Lc 1, 46-56
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả (Lc 1,49)

Yêu thương và phục vụ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 21/12/2016 (All day)
Thứ Tư ngày 21.12.2010
Lời Chúa: 
Lc 1,39-45
Bà Maria vội vã lên đường (Lc 1,39)

Mừng vui lên

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 20/12/2016 (All day)
Thứ Ba ngày 20.12.2010
Lời Chúa: 
Lc 1, 26-38
Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà (Lc 1, 28)

Đừng ngại

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 18/12/2016 (All day)
Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 1, 18-24
Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về (Mt 1,20)

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 17/12/2016 (All day)
Thứ Bảy ngày 17.12.2010
Lời Chúa: 
Mt 1, 1-17
Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô (Mt 1,16)