Suy Niệm Lời Chúa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

 Lòng mến Chúa không phải chỉ dừng lại ở tình cảm và lời nói, nhưng phải được thể hiện qua hành động tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A (+Video)

 "Ai đón nhận luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẻ tỏ mình ra cho người ấy"(Ga 14,21)

Bài giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh, năm A

Chúng con biết, sau khi Chúa về trời rồi thì không còn ai được thấy Chúa như người ta vẫn thấy. Nhưng như Chúa nói Chúa vẫn ở với loài người: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi người cho đến tận thế...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Bao nhiêu năm trời theo Chúa, các tông đồ đã có dịp thấy Chúa là một con người thật là vĩ đại và kỳ diệu. Chưa hề bao giờ các ông ấy thấy Chúa có vẻ là một người chiến bại. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Muốn được về trời với Chúa sau khi kết thúc cuộc sống ở dưới trần gian này chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đo là sống yêu thương như Chúa đã sống.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 Phục Sinh, năm A

Tôi sống lời mời gọi sám hối để quay về với Đức Giêsu? Đức Giêsu là nguồn sống và cứu độ của tôi? Tôi thể hiện niềm tin của tôi vào Đức Giêsu như thế nào trong cuộc sống?

Thánh hiến trong chân lý

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 31/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,11b-19
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga 17,17)

Lời nguyện hiến tế

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 30/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17, 1-11a
Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha (Ga 17,6)

Lòng tin vào Thiên Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 29/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,29-33
Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16,33)

Lời hứa trọng đại

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 28/05/2017 (All day)
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên
Lời Chúa: 
Mt 28,16-20
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20)