Suy Niệm Lời Chúa

Sống như Thiên Thần của Thiên Chúa

Thứ Tư tuần IX mùa Thường Niên - Ngày 1/6: Thánh Giúttinô
Lời Chúa: 
Mc 12,18-27
"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống." (Mc 12,27)

Dấu ấn yêu thương

Thứ Ba tuần IX mùa Thường Niên - Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét (Lễ kính)
Lời Chúa: 
Lc 1,39-56
"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?" (Lc 1,43)

Việc Chúa làm

Thứ Hai tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,1-12
"Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta." (Mc 12,10-11)

Thần lương nuôi dưỡng loài người

Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên (năm C) - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lời Chúa: 
Lc 9,11b-17
Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Tất cả đều ăn no nê. (Lc 9,13.17)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: CN Mình Máu Thánh Chúa & Tuần IX mùa Thường Niên - năm C

Cũng như Mầu nhiệm Phục sinh, mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa có liên hệ rất mật thiết với cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

Mọi vai trò trung gian cuối cùng đều qui về Chúa Giêsu, Đấng là trung gian cứu độ duy nhất của nhân loại, vì “ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ”

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

Việc Chúa làm mãi về sau người ta mới hiểu được. Chúa làm việc đó để thực hiện một lời hứa: "Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới ngày tận thế"

Thành kiến

Thứ Bảy tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,27-33
"Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" (Mc 11,28)

Đền thờ tâm hồn

Thứ Sáu tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,11-26
"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa" (x. Mc 11,17.22)

Lòng tin sắt son

Thứ Năm tuần VIII mùa Thường Niên - Ngày 26/5: Thánh Philipphê Nêri
Lời Chúa: 
Mc 10,46-52
Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. (Mc 10,52)