Nhân Bản

Tâm tình của một linh mục

Phạm lỗi và thiếu sót trong bổn phận hằng ngày là như cơm bữa. Ngày nào mà linh mục không có phạm lỗi. Lỗi trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Là linh mục, chúng con thật sự là ai?

Linh mục: quà tặng & gánh nặng

Ai cũng muốn nhận được quà tặng, nhưng đôi khi, lại tự biến thành gánh nặng của chính mình rồi chất cái gánh ấy lên vai kẻ khác mà không tự biết.

Linh mục trước vấn đề tội lỗi

Tội lỗi là một thực tế đau buồn. Mọi tôn giáo đều nhắm mục đích giúp con người bỏ đàng tội. Riêng Kitô Giáo, mục đích đó được thực hiện một cách đặc biệt. Đó là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, để cứu nhân loại khỏi tội.
 

Linh mục quá bận, 'không có giờ' cầu nguyện

Việc cầu nguyện vừa là tìm tòi Thiên Chúa, vừa là mặc khải Thiên Chúa. Nơi việc cầu nguyện của ta, Thiên Chúa tỏ rõ Ngài là Đấng Sáng Tạo và là Cha, là Đấng Cứu Chuộc...

Bạn đã làm gì cho các Linh Mục?

Linh mục là người làm dâu của trăm họ, rất khó làm vừa lòng mọi người, nếu cố gắng làm vừa lòng mọi người thì rốt cuộc sẽ chẳng vừa lòng ai.

Tỉnh thức trước biến chuyển đời tu

Đào tạo người tu thành những người biết tổ chức, biết hoạt động hội đoàn, là điều tốt. Nhưng điều tốt hơn, sẽ là đào tạo họ nên những người bén nhạy với những lời mời gọi của Chúa

Nghệ thuật sống

Nghệ thuật sống của con người là nét đẹp, là sự khéo léo trong suy nghĩ cũng như hành động. Người có nghệ thuật sống là người tinh tế trong việc thể hiện nét đẹp, sự khéo léo ấy ra trong cuộc sống thường ngày

Thách đố Nhân bản trong cuộc đời Linh Mục

Những thách đố nhân bản của đời linh mục như: độc thân và khiết tịnh, vâng phục, khó nghèo, nhập thế, thành công trong Mục Vụ...