Năm Thánh 2010

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Cơn mưa và Tiếng trống

Khó có thể phân biệt được những giọt nước đọng lại trên các gương mặt hay đôi má của nhiều người hành hương tại linh địa La Vang trong tam nhật này (4-6/1/2011), là nước mắt hay nước mưa! Mà cũng có thể là cả hai: Nước mắt của cảm xúc, tâm tình tôn giáo. Nước mưa từ trời cao đổ xuống làm mát dịu trái đất...

n/a

n/a

n/a