Lịch Sinh Hoạt

HVMV: Khai giảng niên khóa 2017-2018

Học Viện Mục Vụ TGP mở các giảng khóa NK 2017-2018. Thời gian ghi danh: từ 1 đến 28.8.2017, vào các ngày trong tuần (sáng từ 8g đến 11g30, chiều từ 14g đến 17g30)

 

Trung tâm Mục vụ TGP: Tĩnh nguyện Mùa Vọng

Buổi Tĩnh Nguyện Mùa Vọng với chủ đề: "Lòng Thương Xót đã mặc lấy xác phàm" sẽ được tổ chức vào lúc 18g30 thứ Ba, 8.12.2015 tại nhà nguyện TTMV,...

Bài giảng Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh giáo xứ Trung Chánh

Trước hết, một giáo xứ tốt là một “Cộng đoàn đức tin”. Một giáo xứ tốt còn phải là “một cộng đoàn bác ái yêu thương”. Sau cùng, một giáo xứ tốt phải là một cộng đoàn truyền giáo.

Gợi ý mục vụ: Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống gia đình (Năm Phụng vụ 2014)

Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình.

Chúa nhật Truyền Giáo: Đóng góp quỹ truyền giáo

Chúa nhật XXX thường niên, 24-10-2010, là Chúa nhật Truyền Giáo. Theo truyền thống, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của HĐGMVN

Thông báo lịch học của HVMV: Học Kỳ I (06.09.2010 – 22.01.2011)

Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo phận TP.HCM: Thông báo lịch học các giảng khóa Anh văn - Thần học - Mục vụ - Thánh nhạc của học kỳ I (06.09.2010 – 22.01.2011). 

Học Viện Mục Vụ: Phiếu ghi danh

Học Viện Mục Vụ: Phiếu ghi danh