Kinh Thánh

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I TNB

Chúa đã nhìn thấy trong Lêvi có một thiện chí. Ngài đã gọi ông và quả thực Ngài đã không lầm. Cuộc đời sau này của Lêvi – Matthêo cho chúng ta thấy rõ điều đó. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B

An-rê liền đi gặp em là Si-mon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a", rồi dẫn em đến gặp Đức Giê-su.  Đức Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” nghĩa là Đá. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I TNB

Khi Chúa tuyên bố như thế, Chúa biết là đã đụng tới một điểm rất nhạy cảm của Do Thái Giáo, một tôn giáo độc tôn. Dưới mắt của những người Do Thái thì chỉ có Giavê mới là Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B

Chúa đã gọi các ngôn sứ làm sứ giả của Lời, rồi gọi các môn đệ loan báo TM và ngày nay Chúa vẫn gọi chúng ta, mỗi người một cách cộng tác phần mình vào công việc làm chứng...

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần I TNB

Việc Chúa chữa một người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay trước hết là để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia về Đấng Mesia, và do đó nó chứng minh Chúa Giêsu chính là Đấng Mesia.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thuờng Niên năm B

“Hãy đợi đấy” là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nga vào đầu thập niên 80. Trong đó, thỏ con hiền lành, hào hiệp luôn luôn thắng thế. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần I TNB

Tin Mừng hôm nay ghi lại một ngày sống của Chúa. Thánh Marcô như muốn nêu bật hai thời điểm: sáng tinh sương và chiều đến, để gói trọn sinh hoạt của Chúa trong một ngày. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần I TNB

Ngay từ những ngày đầu tiên rao đi giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra là người có uy quyền: uy quyền trong việc giảng dạy, uy quyền trên các tà thần quấy nhiễu và làm hại con người. 

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Điểm chính yếu và mang nặng ý nghĩa trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa chính là lời tuyên bố của Thiên Chúa Cha, một lời tuyên bố vắn tắt, nhưng hàm xúc ý nghĩa sâu xa: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con"

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, năm B

Khi Đức Giê-su giáng sinh tại Bê-lem, có mấy đạo sĩ từ phương Đông đã theo ngôi sao lạ đi tìm Đấng Cứu Thế. Nhờ ánh sao dẫn đường và sau khi vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng các ông đã gặp được Hài Nhi Cứu Thế.