Kinh Thánh

Tên cháu là Gioan

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 23/12/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66
Tên cháu là Gio-an. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1,63)

Ngợi khen

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 22/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,46-56
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46)

Nâng đỡ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 21/12/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.
Lời Chúa: 
Lc 1,39-45
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,42)

Xin vâng

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 20/12/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. (Lc 1,31)

Sứ mệnh

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 19/12/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 1,5-25
 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. (Lc 1,15)

Thực thi ý Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 18/12/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng, T.Antôn Grassi, linh mục
Lời Chúa: 
Mt 1,18-25
Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. (Mt 1,19)

Lời chứng

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/12/2017 (All day)
Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Ga 1,6-8.19-28
Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. (Ga 1,23)

Khước từ

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 16/12/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.
Lời Chúa: 
Mt 17,9a.10-13
Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. (Mt 17,12)

Biết điều

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 15/12/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng, T.Maria Frances Schervier
Lời Chúa: 
Mt 11,16-19
Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than. (Mt 11,16)

Ai cao trọng?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 14/12/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng, T.Gioan Thánh Giá
Lời Chúa: 
Mt 11,11-15
Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. (Mt 11,11)