Kinh Thánh

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B (+video)

Con đừng tập thói làm ngơ trước người nghèo khó ngửa tay xin con; hơn nữa con lại càng không nên bước qua một người mẹ xin ăn cho đứa con của mình. 

Suy niệm Lời Chúa CN tuần 23 thường niên

Không nghe không nói thì chẳng khác gì đóng kín cánh cửa cảm thông, mình không hiểu người mà người cũng không hiểu mình.

Suy niệm Lời Chúa Chủ Nhật tuần 22 thường niên B

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở Hội Thánh: truyền thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết, nhưng không được quên điều cốt tủy của luật Chúa là yêu thương.   

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 21 thường niên

Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những người đã có thì họ lại chịu khó hơn, ngược lại những người không có, thì lại hay lười cho nên khó mà ngóc đầu lên nổi.  

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 21 thường niên

Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong thái độ tin tưởng đợi chờ để được chung hưởng với Ngài niềm vui thiên quốc.

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 21 thường niên

Dụ ngôn về kẻ trộm và người đầy tớ được liên kết với nhau, để nói lên ý nghĩa của quyền bính: quyền bình thiết yếu là để phục vụ.  

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Sau khi nhận được đầu của Gioan Tẩy Giả, Hêrođia đã lấy giao cạy miệng ra và đâm một nhát thấu qua cái lưỡi đã dám nói lên những lời xúc phạm đến bà.

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 21 thường niên

Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến nhà thờ đọc kinh ngoài môi miệng mà thôi chưa đủ, cần phải để cho ơn Chúa biến đổi tận bên trong tâm hồn ngõ hầu trở nên con người mới.

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 21 thường niên

Tất cả những ai nghiên cứu về giáo lý của Chúa Giêsu đều phải công nhận nền tảng của giáo lý này là đức bác ái.

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 20 thường niên

Chúng ta thường nói thật nhiều mà làm không được bao nhiêu. Nói rất hay nhưng làm chẳng có gì. Thích "chỉ tay năm ngón", bảo người khác làm còn chính mình thì không!