Kinh Thánh

Đời sống đức tin thật

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 20/03/2017 (All day)
Thứ Hai tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A: Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
Lời Chúa: 
Mt 1, 16. 18-21. 24a
Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi (Lc 4,30)

Tha thứ

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 10/03/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 5, 20-26
Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5,24)

Khuôn vàng thước ngọc

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 09/03/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 7, 7-12
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (Mt 7,12)

Dấu lạ của Thiên Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 08/03/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Lc 11,29-32
Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này (Lc 11,30)

Thiên đàng của bác ái

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 06/03/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 25,31-46
Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi (Mt 25,34)

Chiến thắng cám dỗ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 05/03/2017 (All day)
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Mt 4, 1-11
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi (Mt 4,10)

Tin Mừng của lòng thương xót

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 04/03/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Lễ Tro, năm A - Thánh Casimirô
Lời Chúa: 
Lc 5,27-32
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. (Lc 5,32)

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư lễ tro (Lm ĐTQ)

 Ăn chay là một phương thế hữu hiệu để rèn luyện tâm hồn. Ăn uống là nhu cầu sơ đẳng của con người. Làm chủ được nhu cầu sơ đẳng là bước đầu tiến đến làm chủ bản thân.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúa chịu cám dỗ tới ba lần, mỗi lần mỗi khác. Ma qủi đã nhắm vào những chỗ yếu nhất của con người để cám dỗ Chúa.

Ý nghĩa việc ăn chay

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 03/03/2017 (All day)
Thứ Sáu sau Lễ Tro, năm A
Lời Chúa: 
Mt 9,14-15
Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay (Mt 9,15)