Kinh Thánh

Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 09/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Nữ tu.
Lời Chúa: 
Mt 15,21-28
"Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" (Mt 15,22)

Kém tin

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 08/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,22-36
Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" (Mt 14,31)

Hãy cho họ ăn

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 07/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,13-21
Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,16)

Cầu nguyện để biến đổi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 06/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A - Lễ Chúa Hiển Dung
Lời Chúa: 
Mt 17,1-9
"Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trắng tinh như ánh sáng." (Mt 17,2)

Định hướng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 05/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,1-12
"Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng. Và vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên sai người chặt đầu ông Gioan." (Mt 14,5.9-10)

Vì họ chẳng có lòng tin

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 04/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,54-58
Chúa Giêsu phán: "Không tiên tri nào được vinh dự tại quê nhà". Người không làm nhiều phép lạ vì họ chẳng có lòng tin. (Mt 13,57-58)

Thanh lọc

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 03/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,47-53
"Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài." (Mt 13,48)

Kho tàng Nước Trời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 02/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46
"Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44)

Kẻ gieo giống tốt là Con Người

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 01/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. Thánh Alphongsô Maria Liguori, GM Tiến Sĩ (N)
Lời Chúa: 
Mt 13,36-43
"Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa." (Mt 13,41)

Sức sống to lớn

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 31/07/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên, Ngày 31/7: Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35
"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32)